Hensigtserklæring DOAJ samarbejde

Dette dokument og dets underskrifter udgør en aftale mellem DOAJ og Det Kgl. Bibliotek, CBS og AAU. Aftalen er en hensigtserklæring om at samarbejde og arbejde sammen (dokumentet er på engelsk).