Wiley aftale 2022-25

Det Kgl. Biblioteks nationale licenskonsortium har på vegne af de danske universiteter og øvrige forskningsinstitutioner indgået en fireårig aftale med Wiley i perioden fra 2022 til 2025.

Håndtry over skrivebord
Foto: Colourbox

Aftalen er den anden af sin art i Danmark, der lig aftalen indgået med Elsevier i 2021 sikrer fuld læseadgang til Wileys tidsskrifter og gratis og umiddelbar adgang (Open Access) for hele verdenen til de artikler, der bliver udgivet af forskere på de institutioner, der er omfattet af aftalen.

Hovedpunkter i forhandlingsresultatet til aftaleparterne:

  • Prisen på aftalen for tidsskrifterne ligger fast for hele perioden baseret på prisen i 2021.
  • Der er fortsat og fuld læseadgang til Wiley Journal Collection for aftalepartnere omfattet af kontrakten.
  • Det er kun forskere under aftaleparterne, der kan publicere gratis med Open Access.
  • Kontrakten sikrer, at publiceringer hos Wiley kan udgives med umiddelbar Open Access til forlagsversionen med en CC-by licens fra forskere (corresponding author) omfattet af aftaleparterne.
  • Der er et nationalt loft på årligt antal publicerede OA-artikler, der er fastlagt over det nuværende publiceringsniveau.
  • Aftalen indeholder ikke publiceringer i Wileys gyldne OA tidsskrifter.
  • Aftalekontrakten sikrer permanent adgang til 100 % af Wiley porteføljen (gradvist optjent, hvis en institution træder ud af kontrakten i perioden er permanent adgang optjent således: 1.-2. år = 50 %, 3. år = 75 %, 4.år = 100 %).

Aftaledokumenter

Den fulde kontrakt indgået mellem det nationale licenskonsortium og Wiley for perioden 2022-2025. Kontrakten er kun på engelsk.

Af hensyn til GDPR er enkeltsider taget ud af kontrakten.

Hvordan gør jeg som forsker?

Wileys Open Access betingelser for udgivelse af artikler følger normal udgivelsesproces hos Wiley. Det er først ved godkendelse af accepteret artikel, at du som forsker guides igennem betingelser for godkendelse af aftalens Open Access betingelser. Første skridt er at vælge din institution fra listen for at bekræfte din affiliering (tilhørsforhold). Dernæst vil du blive præsenteret med mulighed for at publicere open access uden APC betaling, og med en CC-BY licens tilknyttet din artikel.

Læs Wileys guide: Publish open access with Wiley

Tidsskriftslisten

Tidsskriftslisten omfattet af OA-rettigheder i aftalekontrakten

Her finder du listen over tidsskrifter, hvor der kan publiceres gratis Open Access hos Wiley (gældende pr. 1.1.2022).

Gylden Open Access tidsskrifter er ikke en del af aftalen om Open Access. Ved publicering i tidsskrifter i denne liste, vil der som sædvanligt skulle betales et publiceringsgebyr (APC) for at kunne publicere sin artikel som Open Access.

Ordforklaring

  • Gold Open Access: publicering i Open Access tidsskrifter.
  • Hybrid Open Access: publicering i traditionelle licensbelagte tidsskrifter, der også tilbyder Open Access mod betaling af et publiceringsgebyr (APC) fra forfatteren.
  • APC: article processing charge (Open Access publiceringsgebyr).