Wiley aftale 2022-25

Det Kgl. Biblioteks nationale licenskonsortium har på vegne af de danske universiteter og øvrige forskningsinstitutioner indgået en fireårig aftale med Wiley i perioden fra 2022 til 2025.

Håndtry over skrivebord

Foto: Colourbox

Aftalen er den anden af sin art i Danmark, der lig aftalen indgået med Elsevier i 2021 sikrer fuld læseadgang til Wileys tidsskrifter og gratis og umiddelbar adgang (Open Access) for hele verdenen til de artikler, der bliver udgivet af forskere på de institutioner, der er omfattet af aftalen.

Hovedpunkter i forhandlingsresultatet til aftaleparterne:

  • Prisen på aftalen for tidsskrifterne ligger fast for hele perioden baseret på prisen i 2021.
  • Der er fortsat og fuld læseadgang til Wiley Journal Collection for aftalepartnere omfattet af kontrakten.
  • Det er kun forskere under aftaleparterne, der kan publicere gratis med Open Access.
  • Kontrakten sikrer, at publiceringer hos Wiley kan udgives med umiddelbar Open Access til forlagsversionen med en Creative Commons-licens fra forskere (corresponding author) omfattet af aftaleparterne.
  • Der er et nationalt loft på årligt 1110 publicerede OA-artikler, der er fastlagt over det nuværende publiceringsniveau.
  • Aftalen indeholder ikke publiceringer i Wileys gyldne OA tidsskrifter.
  • Aftalekontrakten sikrer permanent adgang til 100 % af Wiley porteføljen (gradvist optjent, hvis en institution træder ud af kontrakten i perioden er permanent adgang optjent således: 1.-2. år = 50 %, 3. år = 75 %, 4. år = 100 %).

OBS: Loftet for 2023 er nået

Manuskripter der accepteres til publicering i indeværende år vil derfor ikke være omfattet APC-waiveren. I stedet tilbydes rabat på 15 %.

Aftaledokumenter

Vi sender dig gerne en kopi af den nationale aftale indgået mellem det det nationale licenskonsortium og Wiley. Aftalen er kun på engelsk.

Af hensyn til fortrolighed og GDPR kan dokumentet være redigeret.

Bestil aftalepapiret.

Hvordan gør jeg som forsker?

Wileys Open Access betingelser for udgivelse af artikler følger normal udgivelsesproces hos Wiley. Det er først ved godkendelse af accepteret artikel, at du som forsker guides igennem betingelser for godkendelse af aftalens Open Access betingelser. Første skridt er at vælge din institution fra listen for at bekræfte din affiliering (tilhørsforhold). Dernæst vil du blive præsenteret for muligheden for at publicere open access uden APC betaling, hvis ikke loftet for antal artikler er nået.

Læs Wileys guide: Publish open access with Wiley

Tidsskriftlisten

Gylden Open Access tidsskrifter er ikke en del af aftalen om Open Access. Ved publicering i tidsskrifter i denne liste, vil der som sædvanligt skulle betales et publiceringsgebyr (APC) for at kunne publicere sin artikel som Open Access.

Ordforklaring

  • Gold Open Access: publicering i Open Access tidsskrifter.
  • Hybrid Open Access: publicering i traditionelle licensbelagte tidsskrifter, der også tilbyder Open Access mod betaling af et publiceringsgebyr (APC) fra forfatteren.
  • APC: article processing charge (Open Access publiceringsgebyr).

Wiley aftale 2022-2025

Aftalen dækker institutioner listet nedenfor, der abonnerer på Tidsskriftsdatabasen i Wiley aftalen

Aftalen omfatter ikke Gold Open Access tidsskrifter udgivet af Wiley.

Liste af institutioner

Wiley Tidsskrifter

CBS Bibliotek

Wiley Tidsskrifter

Det Administrative Bibliotek

Wiley Tidsskrifter

Det Kgl. Bibliotek, Københavns Universitetsbibliotek Inkl. UHA

Wiley Tidsskrifter

Det Kgl. Bibliotek, Roskilde Universitetsbibliotek

Wiley Tidsskrifter

Det Kgl. Bibliotek, Aarhus Universitetsbibliotek Inkl. UHA

Wiley Tidsskrifter

Det Nationale Forskningscenter For Arbejdsmiljø, Biblioteket

Wiley Tidsskrifter

DIIS - Dansk Institut for Internationale Studier

Wiley Tidsskrifter

DTU Bibliotek. Danmarks Tekniske Informationscenter

Wiley Tidsskrifter

European Environment Agency. Det Europæiske Miljøagentur

Wiley Tidsskrifter

Faroe Research Information Service - FRIS

Wiley Tidsskrifter

Grønlands Naturinstitut

Wiley Tidsskrifter

Københavns Professionshøjskole, Biblioteket

Wiley Tidsskrifter

Lægemiddelstyrelsen, Biblioteket

Wiley Tidsskrifter

Medicinrådet

Wiley Tidsskrifter

Professionshøjskolen Absalon, Biblioteket

Wiley Tidsskrifter

Region Midtjylland

Wiley Tidsskrifter

Region Nordjylland (uden universitetshospital)

Wiley Tidsskrifter

Region Sjælland

Wiley Tidsskrifter

Statens Serum Institut, Biblioteket

Wiley Tidsskrifter

Syddansk Universitetsbibliotek Inkl. UHA

Wiley Tidsskrifter

UCL Erhvervsakademi Og Professionshøjskole

Wiley Tidsskrifter

University College Nordjylland, Biblioteket

Wiley Tidsskrifter

University College Syddanmark

Wiley Tidsskrifter

VIA Biblioteker

Wiley Tidsskrifter

VIVE

Wiley Tidsskrifter

Aalborg Universitetsbibliotek Inkl. UHA