Den Sorte Diamant, København. Aftenbillede over kanalen

Foto: Laura Stamer

Det Kgl. Bibliotek for professionelle

Det Kgl. Bibliotek er hele Danmarks bibliotek. Vi leverer services og vidensformidling samt sikrer dansk kulturarv for eftertiden.

Og måske kan vi også hjælpe dig? Vi tilbyder en lang række services til dig, der skal bruge for eksempel kulturarven, licenser til videnskabelig litteratur, vores lokaler eller tekniske know-how i en professionel sammenhæng.

Vi er et bibliotek med en lang historie. Ja, faktisk kan vi spore dele af biblioteket helt tilbage til middelalderen, men vi er også et bibliotek, der er med på forkanten af den teknologiske udvikling. Meget af vores indsamling foregår i dag digitalt. Vi ”høster” for eksempel de danske dele af internettet, og vi gør hver dag flere og flere materialer tilgængelige digitalt.

Det er vores ambition at være alle danskeres bibliotek, vores fælles hukommelse og videnslager, der bidrager til et oplyst og demokratisk videnssamfund og medvirker til dannelse, uddannelse, forskning og innovation.