Musik

Siden 1997 har vi indsamlet al kommercielt udgivet musik i Danmark som en del af bevaring af den danske audiovisuelle kulturarv. Find ud af hvordan du pligtafleverer udgivet musik på fysiske medier.

Medarbejder mellem musiksamlingens reoler

Foto: Thomas Søndergaard

Alle musikudgivelser på fysiske medier (cd, vinyl og lignende), som indeholder materiale, hvor for eksempel udøver, komponist eller tekstforfatter har tilknytning til Danmark, skal afleveres i to eksemplarer til Det Kgl. Bibliotek.

Det indsamlede materiale bevarer vi i vores musiksamling.

Pligtaflevering af musik på fysiske medier

Den, der fremstiller det færdige eksemplar til udgivelse er ansvarlig for, at materialet afleveres til Det Kgl. Bibliotek. Ofte er det udgiveren eller kunstneren, som sørger for pligtafleveringen, men det kan også være fremstilleren.

Er der tvivl om, hvem fremstilleren er, skal udgiverne sørge for, at pligtafleveringen finder sted.

Aflevering

Aflevering omfatter to eksemplarer og kan ske løbende eller senest et halvt år efter udgivelse. Kontakt os, hvis der er behov for en anderledes aftale.

 

Den enkelte producent/udgiver har ansvar og pligt til at indsamle og sende materialet til os. Vi betaler forsendelsesomkostningerne.

 

Materialet sendes til:

 

Det Kgl. Bibliotek
Pligtaflevering
Chr. Brygge 8
1219 København K


Du har også mulighed for at aflevere små leverancer til os personligt. Husk at skrive "Pligtaflevering" på pakken så du sikrer, at materialet ender det rigtige sted i huset.

Returlabels og afleveringslister

Vi dækker udgifterne til fremsendelse af pligtafleveringsmateriale. Du printer selv de pakkelabels, som bruges til forsendelsen.

Du kan downloade en pakkelabel her.

Sammen med de afleverede materialer vedlægges en liste over, hvad der afleveres. Har du brug for en skabelon, kan du downloade den her.

Om pligtaflevering