Ungdomsuddannelser

Ungdomsuddannelsesinstitutioner kan tegne licenser til en række tjenester og produkter gennem vores licensservice.

Studerende med laptops i foredragssal

Foto: Colourbox

Vores opgave er at understøtte institutionernes undervisnings- og læringsaktiviteter ved at give dem mulighed for at tegne licens til en bred vifte af online læringsressourcer. 

Vores service er betalingsfri. I skal kun betale for de tjenester og produkter, I  vælger at tegne licens til. 

For at gøre brug af vores licensservice skal jeres institution være registreret i Undervisningsministeriets Institutionsregister  i en af følgende hoved- og underkategorier: 

Institutioner med erhvervsrettede uddannelserErhvervsskoler m.v.
Institutioner med almengymnasiale uddannelserGymnasier og HF-kurser
Private gymnasier og HF-kurser
Studenterkurser
VoksenuddannelsesinstitutionerneVoksenuddannelsescentre
Øvrige institutioner primært ikke-kompetencegivende uddannelserInstitutioner for forberedende grunduddannelse

Ønsker I at gøre brug af servicen, skal I indgå en serviceaftale med os samt udfylde et oplysningsskema. 

Kontakt os for at få tilsendt en serviceaftale og et oplysningsskema til udfyldelse. Når begge er udfyldt, skal de returneres til os

De to dokumenter herunder er eksempler til hjælp for udfyldelse. 

Når I er registreret hos Undervisningsministeriet samt har indgået en serviceaftale med os, foregår alle til- og afmeldinger til individuelle aftaler i det licensadministrative system, der ligger i skyen.