Ungdomsuddannelser

Ungdomsuddannelsesinstitutioner kan tegne licenser til en række tjenester og produkter gennem vores licensservice.

Studerende med laptops i foredragssal

Foto: Colourbox

Vores opgave er at understøtte institutionernes undervisnings- og læringsaktiviteter ved at give dem mulighed for at tegne licens til en bred vifte af online læringsressourcer. 

Vores service er gratis. I skal kun betale for de tjenester og produkter, I vælger at tegne licens til. 

For at gøre brug af vores licensservice skal jeres institution være registreret i Undervisningsministeriets Institutionsregister i en af følgende hoved- og underkategorier: 

Institutioner med erhvervsrettede uddannelser Erhvervsskoler m.v.
Institutioner med almengymnasiale uddannelser Gymnasier og HF-kurser
Private gymnasier og HF-kurser
Studenterkurser
Voksenuddannelsesinstitutionerne Voksenuddannelsescentre
Øvrige institutioner primært ikke-kompetencegivende uddannelser Institutioner for forberedende grunduddannelse

Tilmelding til individuelle aftaler foregår i det licensadministrative system, der ligger i skyen.

Ønsker I at gøre brug af servicen, skal I indgå en samarbejdsaftale med os. Udfyld samarbejdsaftalen sammen med vores indberetningsskema og send det til os.