Det Kgl. Bibliotek for professionelle Den Sorte Diamant, København. Aftenbillede over kanalen

Det Kgl. Bibliotek

som samarbejdspartner

Brug biblioteket

Som ansat på en institution eller i et firma har du også mulighed for at finde og låne materialer eller benytte vores lokationer i dit arbejde.