Kort, postkort og plakater

Kort, postkort og plakater indsamles via pligtafleveringen. De ældste materialer har deres oprindelse helt tilbage fra 1500-tallet. Vi indsamler gennem pligtaflevering samt via donationer og køb.

Medarbejder fremviser danmarkskort fra Det Kgl. Biblioteks samlinger

Foto: Thomas Søndergaard

Det Kgl. Biblioteks omfattende samlinger af kort, postkort og plakater består af alt fra kobberstik, atlas, plakater og akvareller til presse- og kunstfotografi. Samlingerne øges hovedsageligt gennem pligtaflevering, men også ved hjælp af donationer eller køb.

Materialetyper

  • Kort og atlas
    Vi indsamler og bevarer kort og atlas over Danmark samt kort, der er trykt i Danmark.

  • Postkort
    Postkort skal komme fra Danmark eller have en eller anden form for tilknytning til landet.

  • Plakater
    Plakaterne skal være minimum A4. De skal indeholde tekst og må gerne være trykt på begge sider. De skal komme fra Danmark eller have en eller anden form for tilknytning til landet.

Pligtaflevering af kort, postkort og plakater

Den, der fremstiller det færdige eksemplar til udgivelse, er ansvarlig for, at materialet afleveres til Det Kgl. Bibliotek. Oftest er det trykkeriet, som sørger for pligtafleveringen.

Er der tvivl om, hvem fremstilleren er, skal udgiverne sørge for, at pligtaflevering finder sted.

Bliver kort, postkort og plakater trykt i udlandet, er det udgiverens pligt at aflevere.

Aflevering

Aflevering omfatter to eksemplarer og kan ske løbende eller senest et halvt år efter udgivelse. Kontakt os, hvis der er behov for en anderledes aftale.

 

Den enkelte producent/udgiver har ansvar og pligt til at indsamle og sende materialet til os. Vi betaler forsendelsesomkostningerne.

 

Materialet sendes til:

 

Det Kgl. Bibliotek
Pligtaflevering
Chr. Brygge 8
1219 København K


Du har også mulighed for at aflevere små leverancer til os personligt. Husk at skrive "Pligtaflevering" på pakken så du sikrer, at materialet ender det rigtige sted i huset.

Returlabels og afleveringslister

Vi dækker udgifterne til fremsendelse af pligtafleveringsmateriale. Du printer selv de pakkelabels, som bruges til forsendelsen.

Download en pakkelabel

Sammen med de afleverede materialer skal du vedlægge en liste over, hvad du afleverer. Har du brug for en skabelon, kan du downloade den her.

Om pligtaflevering