Småtryk

Mindre tryksager pligtafleveres og indgår i Det Kgl. Biblioteks småtrykssamling. Samlingen indeholder tryk, der omhandler aktuelle interne forhold i institutioner, firmaer og foreninger.

Arkivpakke trækkes ned fra hylde med gamle tryksager

Foto: Thomas Søndergaard

Alt trykt, udgivet materiale skal afleveres i to eksemplarer til Det Kgl. Bibliotek. En del af dette materiale er "småtryk". Det vil sige firmaer, foreninger og institutioners interne tryksager.

Typiske småtryk er: firmablade, spejderblade, kirkeblade, personaleblade, lokale sportsblade, årbøger, beretninger, foreningers love, regnskaber, vedtægter, prislister, kataloger, teater-, film- og koncertprogrammer, foldere, køre- og fartplaner, manualer eller brugsvejledninger, reklamer.

Pligtaflevering af småtryk

Den, der fremstiller det færdige eksemplar til udgivelse, er ansvarlig for, at materialet afleveres til Det Kgl. Bibliotek. Oftest er det trykkeriet, som sørger for at pligtaflevere.

Er der tvivl om, hvem fremstilleren er, skal udgiverne sørge for, at pligtaflevering finder sted.

Aflevering

Aflevering omfatter to eksemplarer og kan ske løbende eller senest et halvt år efter udgivelse. Kontakt os, hvis der er behov for en anderledes aftale.

 

Den enkelte producent/udgiver har ansvar og pligt til at indsamle og sende materialet til os. Vi betaler forsendelsesomkostningerne.

 

Materialet sendes til:

 

Det Kgl. Bibliotek
Pligtaflevering
Chr. Brygge 8
1219 København K


Du har også mulighed for at aflevere små leverancer til os personligt. Husk at skrive "Pligtaflevering" på pakken så du sikrer, at materialet ender det rigtige sted i huset.

Returlabels og afleveringslister

Vi dækker udgifterne til fremsendelse af pligtafleveringsmateriale. Du printer selv de pakkelabels, som bruges til forsendelsen.

Download en pakkelabel

Sammen med de afleverede materialer skal du vedlægge en liste over, hvad du afleverer. Har du brug for en skabelon, kan du downloade den her.

Om pligtaflevering