Elsevier aftale 2021-24

Det Kgl. Biblioteks nationale licenskonsortium har på vegne af de danske universiteter og øvrige forskningsinstitutioner indgået en fireårig aftale med Elsevier i perioden fra 2021 til 2024.

Håndtryk

Foto: iStock

Aftalen er den første i Danmark, der sikrer fuld læseadgang til Elseviers tidsskrifter og betalingsfri og umiddelbar adgang (Open Access) til de artikler, der bliver udgivet af forskere på de institutioner, der er omfattet af aftalen.

Hovedpunkter i aftalen

 • Der er fuld og uændret læseadgang til Elsevier porteføljen for aftalepartnere omfattet af kontrakten.
 • Permanent adgang til 75 % af Elsevier porteføljen er sikret, således at institutioner selv kan udvælge den del, der vurderes mest værdifuld, også efter kontraktens udløb.
 • Umiddelbar og betalingsfri Open Access publicering til forlagets endelige version med en Creative Commons-licens i den licensbelagte Elsevier portefølje, når forfatteren er corresponding author affilieret med en institution, der er omfattet af aftalen.
 • Cirka 600 Gold Open Access tidsskrifter hos Elsevier (se liste nedenfor) og en liste med ca. 80 licensbelagte titler der ikke forhandlet ind som en del af kontrakten.

Aftaledokumenter

Vi sender dig gerne en kopi af den nationale aftale indgået mellem det det nationale licenskonsortium og Elsevier for perioden 2021-24. Aftalen er kun på engelsk.

Af hensyn til fortrolighed og GDPR kan dokumentet være redigeret.

Bestil aftalepapiret.

Elsevier aftale 2021-2024

 • Aftalen dækker institutioner i listen nedenfor, der abonnerer på Elsevier Freedom Collection tidsskrifter
 • Visse institutioner abonnerer på enkeltstående tidsskrifter uden for Freedom Collection, for eksempel Journal of Investigative Dermatology og Genetics in Medicine. De institutioner, der abonnerer på de enkeltstående titler i tillæg til Freedom Collection, har også udgivelsesrettigheder i disse tidsskrifter.
 • Hvor en institution abonnerer på for eksempel et enkelstående tidsskrift og ikke på hele Freedom Collection, så har corresponding author ikke mulighed for OA udgivelse uden betaling af APC under aftalen.

Aftalen omfatter ikke Gold Open Access tidsskrifter udgivet af Elsevier.

Ordforklaring

 • Gold Open Access: publicering i Open Access tidsskrifter. 
 • Hybrid Open Access: publicering i traditionelle licensbelagte tidsskrifter, der også tilbyder Open Access mod betaling af et publiceringsgebyr (APC) fra forfatteren.
 • Listen af Gold Open Access tidsskrifter samt de ca. 80 hybride titler hos Elsevier, der ikke er omfattet af aftalen, vil fortsat kræve betaling af et APC for at publicere sin artikel Open Access.
 • APC: article processing charge (Open Access publiceringsgebyr)

Liste af institutioner dækket af aftalen

Elsevier

Freedom Collection

CBS Bibliotek

Elsevier

Freedom Collection

Det Administrative Bibliotek

Elsevier

Freedom Collection

Det Kgl. Bibliotek, Københavns Universitetsbibliotek Inkl. UHA

Elsevier

Freedom Collection

Det Kgl. Bibliotek, Roskilde Universitetsbibliotek

Elsevier

Freedom Collection

Det Kgl. Bibliotek, Aarhus Universitetsbibliotek Inkl. UHA

Elsevier

Freedom Collection

Det Kgl. Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

Elsevier

Freedom Collection

Det Nationale Forskningscenter For Arbejdsmiljø, Biblioteket

Elsevier

Freedom Collection

DTU Bibliotek. Danmarks Tekniske Informationscenter

Elsevier

Freedom Collection

Erhvervsakademi Dania. Digital Biblioteksfunktion

Elsevier

Freedom Collection

European Environment Agency. Det Europæiske Miljøagentur

Elsevier

Freedom Collection

Faroe Research Information Service - FRIS

Elsevier

Freedom Collection

Forsvarsakademiets Bibliotek

Elsevier

Freedom Collection

Grønlands Naturinstitut

Elsevier

Freedom Collection

IT-Universitetet I København, Biblioteket 2E04

Elsevier

Freedom Collection

Københavns Professionshøjskole, Biblioteket

Elsevier

Freedom Collection

Lægemiddelstyrelsen, Biblioteket

Elsevier

Freedom Collection

Professionshøjskolen Absalon, Biblioteket

Elsevier

Freedom Collection

Statens Serum Institut, Biblioteket

Elsevier

Freedom Collection

Syddansk Universitetsbibliotek Inkl. UHA

Elsevier

Freedom Collection

UCL Erhvervsakademi Og Professionshøjskole

Elsevier

Freedom Collection

University College Nordjylland, Biblioteket

Elsevier

Freedom Collection

University College Syddanmark

Elsevier

Freedom Collection

VIA Biblioteker

Elsevier

Freedom Collection

VIVE

Elsevier

Freedom Collection

Aalborg Universitetsbibliotek Inkl. UHA

Elsevier

Freedom Collection

Aarhus Maskinmesterskole. Videncenteret