ACM Open licensaftale 2024-2026

Det Kgl. Biblioteks Nationale Licenskonsortium har på vegne af de danske universiteter og andre forskningsinstitutioner indgået en 3-årig aftale med Association for Computing Machinery (ACM)

Handshake

Foto: Colourbox

Det Kgl. Biblioteks nationale licenskonsortium har på vegne af de danske universiteter og andre forskningsinstitutioner indgået en 3-årig aftale med Association for Computing Machinery (ACM) for perioden 2024-2026.

ACM Open-licensaftalen giver forfattere, der er tilknyttet abonnentinstitutioner, muligheden for at udgive deres accepterede artikler som Open Access.

Hovedpunkter i aftalen

 • Fuld læseadgang til ACM Digital Library-indhold. Dette inkluderer ACM-porteføljen af tidsskrifter, magasiner, conference proceedings, nyhedsbreve, hjemmesider og multimediefiler samt ACM-tilknyttede publikationer. E-bøger er ikke inkluderet.
 • Ubegrænset OA-publicering for alle Corresponding Authors i ACM-magasiner, conference proceedings og tidsskrifter.
 • Der opkræves ingen gebyrer for Open Access-udgivelse, side- eller farveafgifter (page charges, color charges).
 • Accepterede artikler publicerede på eller efter aftalens ikrafttrædelsesdato eller accepteret til publicering før aftalens ophørsdato er dækket.
 • Kvalificerede artikeltyper er research articles, review articles og conference eller proceedings papers.
 • Corresponding Authors har mulighed for at beholde ophavsretten til deres artikler, herunder på vegne af alle medforfattere
 • CC BY er standardlicensen - selvom Corresponding Authors kan vælge enhver af licenserne i Creative Commons-licensporteføljen

Aftaledokumenter

Aftalen mellem Det Kongelige Bibliotek og Association for Computing Machinery for perioden 2024-2026 kan downloades nedenfor.

Bemærk venligst, at aftalen er på engelsk.

Af hensyn til fortrolighed og GDPR er nogle oplysninger og sider blevet redigeret eller taget ud af aftaledokumentet. 

Hvad gør jeg som forsker?

Som forsker ved en institution omfattet af aftalen kan du udgive din berettigede artikel (eligible article) som Open Access, efter at den er blevet accepteret til publicering.

Følgende institutioner er dækket af aftalen:

 • Aalborg Universitet og Universitetshospital
 • Aarhus Universitet og Universitetshospital
 • Copenhagen Business School
 • Danmarks Tekniske Universitet
 • IT-universitetet
 • Københavns Erhvervsakademi
 • Københavns Universitet og Universitetshospital
 • Roskilde Universitet
 • Syddansk Universitet og Universitetshospital

Bemærk venligst, at du skal være opført som corresponding author og bruge din institutionelle e-mailadresse, når du indsender manuskriptet til review og når du vælger mellem de to ”rights assignment” muligheder efter accept.

Retningslinjer for Open Access-publicering

Se generelle Retningslinjer for Open Access Udgivelse som korresponderende forfatter for licensaftaler mellem Det Kongelige Bibliotek og forlag.