Bøger

Siden 1697 har Danmark indsamlet trykte materialer gennem pligtaflevering. Bøger afleveres i to eksemplarer til Det Kgl. Bibliotek og indgår i bibliotekets indsamling og bevaring af dansk kulturarv.

Medarbejder henter materialer mellem kompaktreoler

Foto: Thomas Søndergaard

Det Kgl. Bibliotek bevarer alle danske trykte materialer fra 1697 til i dag i den nationale samling af danske bøger. Efter pligtafleveringslovens revision i nyere tid indsamler og bevarer vi endda i to eksemplarer. Det ene eksemplar kan man låne med hjem eller bruge på biblioteket, mens det andet er til bevaring og kan lånes til brug på vores læsesal. På denne måde sikres bevaring af den trykte kulturarv i Danmark.

Pligtaflevering af bøger

Den, der fremstiller det færdige eksemplar til udgivelse, er ansvarlig for at aflevere materialet til Det Kgl. Bibliotek. Oftest er det trykkeriet, som sørger for at pligtaflevere.

Er der tvivl om, hvem fremstilleren er, skal udgiverne sørge for, at pligtaflevering finder sted.

Bliver bøgerne trykt i udlandet, er det udgiverens pligt at aflevere.

Aflevering

Aflevering omfatter to eksemplarer og kan ske løbende eller senest et halvt år efter udgivelse. Kontakt os, hvis der er behov for en anderledes aftale.

 

Den enkelte producent/udgiver har ansvar og pligt til at indsamle og sende materialet til os. Vi betaler forsendelsesomkostningerne.

 

Materialet sendes til:

 

Det Kgl. Bibliotek
Pligtaflevering
Chr. Brygge 8
1219 København K


Du har også mulighed for at aflevere små leverancer til os personligt. Husk at skrive "Pligtaflevering" på pakken så du sikrer, at materialet ender det rigtige sted i huset.

Returlabels og afleveringslister

Vi dækker udgifterne til fremsendelse af pligtafleveringsmateriale. Du printer selv de pakkelabels, som bruges til forsendelsen.

Download en pakkelabel

Sammen med de afleverede materialer skal du vedlægge en liste over, hvad du afleverer. Har du brug for en skabelon, kan du downloade den her.

Om pligtaflevering