Hvad er Directory of Open Access Journals?

Læs mere om databasen Directory of Open Access Journals (DOAJ).

Computerskærm der viser en hjemmeside

Foto: Thomas Søndergaard

Om DOAJ

Directory of Open Access Journals (DOAJ) er en database, som indekserer og promoverer fagfællebedømte Open Access-tidsskrifter af høj kvalitet fra hele verden. DOAJ ser ’Open Access’ som den eneste bæredygtige model for fremtidig akademisk publicering. Det primære formål med databasen er at øge synligheden og anseelsen af fagfællebedømte Open Access-tidsskrifter. Optagelse i DOAJ er et kvalitetsstempel i sig selv og en mulighed for at øge opmærksomheden om tidsskriftet.

Støtte til DOAJ med fokus på Open Access

Databasen DOAJ er finansielt støttet af biblioteker, forlag og andre lignende organisationer. Organisationerne, der supporterer DOAJ, demonstrerer et engagement i Open Access og den infrastruktur, der supporterer Open Access.

DOAJ er medforfatter til Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing, der danner grundlaget for DOAJ’s basisbetingelser, som tidsskrifterne skal opfylde, inden de optages i databasen.

Sådan optages dit tidsskrift i DOAJ

En guide til ansøge om indeksering i databasen findes på DOAJs hjemmeside. Her kan du læse mere om, hvordan du registrerer dit tidsskrift i forhold til DOAJ’s kriterier.  Guiden gør det nemt at sende din ansøgning efter, du har arbejdet med kriterierne.