Noder

Det Kgl. Bibliotek har en stor nodesamling bestående af danske og udenlandske værker, hvoraf en del er indsamlet via pligtaflevering. Find ud af hvordan du pligtafleverer noder.

Nodeark: første side af Morten Ræhs Sonate nr. 3

Foto: Ophav ukendt

Periodemæssigt går den nationale samling af noder langt tilbage i tiden, men fokus i samlingen ligger på vestlig musikkultur fra cirka år 1500 til nutiden. Noder har været underlagt pligtafleveringsloven siden 1902.

Pligtaflevering af noder

Den der fremstiller det færdige eksemplar til udgivelse er ansvarlig for, at materialet afleveres til Det Kgl. Bibliotek. Oftest er det trykkeriet, som sørger for pligtafleveringen.

Er der tvivl om, hvem fremstilleren er, skal udgiverne sørge for, at pligtafleveringen finder sted.

Bliver noderne trykt i udlandet, er det udgiverens pligt at aflevere.

Aflevering

Aflevering omfatter to eksemplarer og kan ske løbende eller senest et halvt år efter udgivelse. Kontakt os, hvis der er behov for en anderledes aftale.

 

Den enkelte producent/udgiver har ansvar og pligt til at indsamle og sende materialet til os. Vi betaler forsendelsesomkostningerne.

 

Materialet sendes til:

 

Det Kgl. Bibliotek
Pligtaflevering
Chr. Brygge 8
1219 København K


Du har også mulighed for at aflevere små leverancer til os personligt. Husk at skrive "Pligtaflevering" på pakken så du sikrer, at materialet ender det rigtige sted i huset.

Returlabels og afleveringslister

Vi dækker udgifterne til fremsendelse af pligtafleveringsmateriale. Du printer selv de pakkelabels, som bruges til forsendelsen.

Download en pakkelabel

Sammen med de afleverede materialer skal du vedlægge en liste over, hvad du afleverer. Har du brug for en skabelon, kan du downloade den her.

Om pligtaflevering