Computerspil

Det Kgl. Biblioteks samling af computerspil indeholder mere end 4.000 computerspil med tilknytning til Danmark. Vi indsamler løbende spillene som en del af pligtafleveringsloven.

Computerspilskærm med teksten "game over"

Foto: Sigmund, Unsplash

Computerspil og andre interaktive værker udgivet på fysiske medietyper (for eksempel dvd-rom eller cartridge) har været afleveringspligtige siden 1998. Der skal afleveres to eksemplarer til Det Kgl. Bibliotek.

Computerspil, der er offentliggjort digitalt, eksempelvis på internettet, har været afleveringspligtige siden 2004. Vi indsamler disse spil gennem nethøstninger til netarkivet.

Pligtaflevering af computerspil på fysiske medier

Alle producenter af computerspil på fysiske medier er forpligtet til at aflevere to eksemplarer af udgivelsen til Det Kgl. Bibliotek. 

Aflevering

Aflevering omfatter to eksemplarer og kan ske løbende eller senest et halvt år efter udgivelse. Kontakt os, hvis der er behov for en anderledes aftale.

 

Den enkelte producent/udgiver har ansvar og pligt til at indsamle og sende materialet til os. Vi betaler forsendelsesomkostningerne.

 

Materialet sendes til:

 

Det Kgl. Bibliotek
Pligtaflevering
Chr. Brygge 8
1219 København K


Du har også mulighed for at aflevere små leverancer til os personligt. Husk at skrive "Pligtaflevering" på pakken så du sikrer, at materialet ender det rigtige sted i huset.

Returlabels og afleveringslister

Vi dækker udgifterne til fremsendelse af pligtafleveringsmateriale. Du printer selv de pakkelabels, som bruges til forsendelsen.

Download en pakkelabel

Sammen med de afleverede materialer skal du vedlægge en liste over, hvad du afleverer. Har du brug for en skabelon, kan du downloade den her.

Om pligtaflevering