Cambridge University Press licensaftale 2023-2025

Det Kgl. Biblioteks nationale licenskonsortium har på vegne af de danske universiteter og øvrige forskningsinstitutioner indgået en treårig aftale med Cambridge University Press

Kontrakt rækkes frem til underskrivelse

Foto: Colourbox

Det Kgl. Biblioteks nationale licenskonsortium har på vegne af de danske universiteter og øvrige forskningsinstitutioner indgået en treårig aftale med Cambridge University Press (CUP) i perioden fra 2023 til 2025.

Aftalen giver læseadgang til CUP tidsskrifter for institutioner på aftalen og gratis og umiddelbar adgang (Open Access) for hele verdenen til de artikler, der bliver udgivet af forskere på de institutioner, der er omfattet af aftalen.

Hovedpunkter i aftalen:

  • Der er fuld læseadgang til CUP tidsskrifter for institutionerne dækket af aftalen.
  • Aftalen sikrer, at publiceringer fra forskere ansat på institutionerne, kan udgives i CUP tidsskrifter med umiddelbar Open Access (OA) til forlagsversionen med en Creative Commons-licens.
  • Aftalen dækker publicering i CUP hybride tidsskrifter.
  • Der er et nationalt loft på årligt antal publicerede OA artikler, herefter kan forskere opnå rabat på APC betaling.

Aftaledokumenter

Den nationale aftale indgået mellem det Det Kgl. Bibliotek og Cambridge University Press for perioden 2023-2025  kan downloades nedenfor. Aftalen er kun på engelsk.

Aftalen er kun på engelsk.

Af hensyn til fortrolighed og GDPR kan dokumentet være redigeret.

Hvordan gør jeg som forsker?

Som forsker ved en institution dækket af aftalen, kan du publicere din artikel OA efter den er accepteret. Se listen over institutioner dækket af aftalen

Når din artikel er accepteret, guides du som forsker igennem betingelser for godkendelse af aftalens OA betingelser. Første skridt er at vælge din institution fra listen for at bekræfte din affiliering (tilhørsforhold). Dernæst vil du blive præsenteret med mulighed for at publicere OA uden APC betaling, og dernæst skal du vælge en Creative Commons-licens tilknyttet din artikel.

Læs author guide på Cambridge University Press' hjemmeside

Guideline for Open Access publicering

Se i menu for retningslinjer for kvalificering af OA publicering som korresponderende forfatter for aftaler med forlaget og Det Kgl. Bibliotek.

Tidsskriftlisten

På Cambridge University Press' hjemmeside finder du listen over tidsskrifter, hvor der kan publiceres gratis Open Access som del af CUP aftalen.

Gyldne OA tidsskrifter er ikke en del af aftalen om gratis OA publicering. Ved publicering i disse tidsskrifter, vil der som sædvanligt skulle betales et publiceringsgebyr (APC) for at kunne publicere sin artikel som Open Access.