Open Access

Open Access betyder, at forskningspublikationer bliver åbent og frit tilgængelige for alle til at læse.

Hænder taster på laptop

Foto: iStock

Open Access som begreb dækker over, at forskningspublikationer bliver tilgængeliggjort, uhindret og omkostningsfrit for alle interesserede, og derigennem få mest muligt ud af forskningen.

I Danmark ønsker vi, at alle interesserede kan få adgang til danske forskeres forskningsresultater i deres artikler uden at blive mødt af en betalingsmur hos de videnskabelige udgivere. Vi tror på, at det er til gavn for alle og fremmer forskningen i det danske samfund.

Det Kgl. Biblioteks Licensservice for videregående uddannelser spiller en vigtig rolle heri, da vi blandt andet forhandler nationale aftaler med de videnskabelige forlag. På Det Kgl. Bibliotek har vi i 2024 indgået aftale med otte videnskabelige forlag om mulighed for publicering med Open Access for korresponderende forfattere på de tilknyttede institutioner.

Du kan læse mere om, hvordan Det Kgl. Bibliotek understøtter Støtte til Open Science Service, den nationale Open Access strategi og hvilke videnskabelige forlag, der er indgået aftaler med.

Søger du information vedrørende danske Open Access tidsskrifter, så finder du det her på siderne om tidsskrift.dk