Tidsskrifter

Tidsskrifter skal afleveres i to eksemplarer til Det Kgl. Bibliotek. De indgår i bibliotekets arbejde med indsamling og bevaring af dansk kulturarv.

Tidsskriftstabel på laptop

Foto: iStock

Det Kgl. Bibliotek indsamler og bevarer alle danske trykte materialer fra 1697 til i dag. Efter pligtafleveringslovens revision i nyere tid indsamler og bevarer vi endda i to eksemplarer. Det ene eksemplar kan man låne med hjem (når det er indbundet) eller bruge på biblioteket, imens det andet er til bevaring og kan lånes til brug på vores læsesal. På denne måde sikres bevaring af den trykte kulturarv i Danmark.

Pligtaflevering af tidsskrifter

Den, der fremstiller det færdige eksemplar til udgivelse, er ansvarlig for, at materialet afleveres til Det Kgl. Bibliotek. Oftest sørger trykkeriet for pligtafleveringen.

Er der tvivl om, hvem fremstilleren er, skal udgiverne sørge for, at pligtaflevering finder sted.

Bliver tidsskrifterne trykt i udlandet, er det udgiverens pligt at aflevere.

Aflevering

Aflevering omfatter to eksemplarer og kan ske løbende eller senest et halvt år efter udgivelse. Kontakt os, hvis der er behov for en anderledes aftale.

 

Den enkelte producent/udgiver har ansvar og pligt til at indsamle og sende materialet til os. Vi betaler forsendelsesomkostningerne.

 

Materialet sendes til:

 

Det Kgl. Bibliotek
Pligtaflevering
Chr. Brygge 8
1219 København K


Du har også mulighed for at aflevere små leverancer til os personligt. Husk at skrive "Pligtaflevering" på pakken så du sikrer, at materialet ender det rigtige sted i huset.

Returlabels og afleveringslister

Vi dækker udgifterne til fremsendelse af pligtafleveringsmateriale. Du printer selv de pakkelabels, som bruges til forsendelsen.

Download en pakkelabel

Sammen med de afleverede materialer skal du vedlægge en liste over, hvad du afleverer. Har du brug for en skabelon, kan du downloade den her.

Om pligtaflevering