Den nationale Open Access strategi

Danmark har en national strategi for Open Access, som Det Kgl. Biblioteks Licensservice understøtter implementeringen af

dobbelt eksponering af forretningsmandshånd, der arbejder med forretningsdokument

Foto: Colourbox

Det Kgl. Bibliotek arbejder aktivt for at understøtte og fremme Danmarks nationale strategi for Open Access.

Strategiens målsætning er: ”At der fra 2025 og frem er uhindret, digital adgang for alle til alle fagfælledbedømte forskningsartikler fra danske forskningsinstitutioner – med maksimalt 12 måneders forsinkelse.”

Det Kgl. Bibliotek er en vigtig aktør i arbejdet på at opnå fuld Open Access til danske forskningspublikationer gennem vores arbejde med nationale licensaftaler, hvor vi i forhandlingerne med de videnskabelige forlag arbejder for aftaler, der tillader etablering af Open Access til alle danske forskningspublikationer.

Danmarks nationale strategi for Open Access kan læses hos Uddannelses- og Forskningsministeriet.