Støtte til Open Science services

Det Kgl. Bibliotek har siden 2020 støttet en række initiativer til at fremme omstillingen til Open Science og bæredygtig not-for-profit OA-infrastruktur.

Nøgle på tastatur

Foto: Colourbox

For at fremtidssikre vigtige Open Science services og infrastrukturer er der et stigende behov for støtte til investering i infrastrukturer, der fremmer Open Access, FAIR-data og digital suverænitet.

Mange services og infrastrukturer, der globalt er essentielle for implementeringen af universiteternes Open Science aktiviteter, leveres af non-profit aktører. Ofte har disse udviklet en service eller infrastruktur med projektstøtte og når den udløber efterlades servicen ofte uden finansieringsgrundlag og risikerer at forsvinde.

I 2017 etableredes The Global Sustainability Coalition for Open Science Services (SCOSS), et netværk af betydningsfulde organisationer i det globale Open Science landskab. Hvert år anbefaler de 2-3 Open Science services eller infrastrukturer, som de mener fortjener langsigtet, finansiel opbakning fra de institutioner, der nyder godt af den pågældende service eller infrastruktur.

Behovet for, at institutioner på denne måde investerer i Open Science services og infrastrukturer, adresseres også mere bredt, for eksempel via POSI – Principles of Open Scholarly Infrastructure, Jussieu Call for Open Science & Bibliodiversity og Barcelona Declaration on Open Reserach Information.

Det Kgl. Bibliotek har derfor igangsat initiativer der yder økonomisk støtte og fremmer en omstilling til Open Science.

Der er afsat øremærkede midler i en støttepulje til støtte af åben infrastruktur og services, som stilles til rådighed for det globale forskningssamfund.

Kriterier for at søge om eller modtage støtte:

Det Kgl. Bibliotek har defineret fem grundlæggende principper, der skal tages i betragtning i vurderingen af eksisterende og ny støtte:

 1. Community-dreven betyder at organisationen ejes og/eller kontrolleres af forskningsfælleskabet, og ikke kan overtages af kommercielle interesser.
 2. Relevans og fagbalance. Initiativer vil kun blive understøttet, hvis forsknings- og fagområder er relevante for forskning gennemført på danske forskningsinstitutioner.
 3. Økonomisk bæredygtig og ansvarlig. Der skal foreligge transparente forretningsmodeller, der muliggør en nøjagtig præcisering af økonomien, så det er synligt, hvor midlerne investeres. Initiativet må ikke være for-profit og overskud skal geninvesteres ind i videnskabelig publicering. Støtte til kritisk infrastruktur gives hvis muligt som minimum i to til tre år ad gangen for at sikre kontinuitet og forudsigelighed for bl.a. nye opståede initiativer.
 4. Copyright og licensering. Initiativer eller modeller, hvor forfatterne beholder deres copyright og/eller alle publikationer og metadata udgives med en CC BY licens.
 5. Administration. Det Kgl. Biblioteks administration forbundet med støtten skal være proportionelt med støtten.

Undtagelser:

Puljen støtter ikke medlemskaber, der baserer sig på inklusion af APC-betalinger eller abonnement på OA som for eksempel Subscribe to Open.

Støtte til initiativer og services inden for FAIR forskningsdata og data-infrastruktur hører til DeiC regi i samarbejde med universiteterne, og midlerne anvendes derfor ikke hertil.

Infrastrukturer og services støttet for 2024

Hvert år vurderes de støttede initiativer, og Det Kgl. Bibliotek tager stilling til hvilke initiativer der skal modtage støtte fra puljen.
For 2024 støttes følgende:

 • ArXiv
 • COAR
 • DOAB/OAPEN
 • DOAJ
 • OA Switchboard
 • Open Editions
 • PCI (Peer Community)
 • ROR
 • SCOAP3
 • SCOSS: Open Citation
 • SCOSS: PKP (Public Knowledge Project)
 • SherpaRomeo
 • SPARC Europe

I 2024 sætter vi særligt fokus på en national støtte til DOAJ og DOAB/OAPEN for deres arbejde med åben infrastruktur og fremme af Open Access.

DOAJ er et unikt og omfattende register over forskellige peer-reviewed Open Access-tidsskrifter. Dens mission er at styrke profilen, synligheden og udnyttelsen af alle Open Access kvalitetstidsskrifter globalt, uanset område, geografi eller sprog. DOAJ indeholder over 20.000 tidsskrifter fra 136 lande og på 80 sprog, og DOAJ-tjenester og metadata leveres gratis til alle.

Alle tidsskrifter, der søger om indeksering, vurderes i forhold til DOAJ’s evalueringskriterier. DOAJ-kriterier er blevet en de facto ’guld standard’ for fri adgang til tidsskriftsudgivelse, der er tillid til på tværs af det videnskabelige samfund. DOAJ leder Think. Check. Submit et samarbejde på tværs af sektorer for at opbygge tillid til troværdige forskningspublikationer.

DOAJ er afhængig af bidrag fra sit partnerskab med biblioteker, fonde og udgivere for at vedligeholde og udvikle sin service, og DOAJ spiller en rolle i at fremme standarder og ”best practice” inden for Open Access publicering. DOAJ og Det Kongelige Bibliotek har samarbejdet om et projekt, der skal øge antallet af danske tidsskrifter, der er registreret i DOAJ mellem 2021 og 2022. Antallet af tidsskrifter der er udgivet i Danmark, fortsætter med at vokse.

doaj logo

Foto: DOAJ

OAPENs mission er at fremme og støtte overgangen til Open Access for akademiske bøger ved at levere åbne infrastruktur services – OAPEN Library – til interessenter i videnskabelig kommunikation. OAPEN er et digitalt bibliotek med langt over 30.000 videnskabelige bøger med Open Access (fuld tekst) fra hundredvis af udgivere, der overholder OAPENs krav til peer-review praksis. Alle bøger i OAPEN-biblioteket er gratis at læse og downloade; alle metadata er gratis at bruge og leveres i forskellige formater eller gennem API, og det kræver ingen registrering eller logins. OAPENs indtægter kommer fra biblioteker, der støtter OAPEN og fra serviceudgifter betalt af fonde og udgivere. OAPEN overholder ”The Principles of Open Scholarly Infrastructure”.

oapen logo

Foto: OAPEN

DOABs mission er at øge synligheden af Open Access-bøger og at opbygge tillid til åben bogudgivelse. DOAB er et globalt og community drevet register (kun metadata) med over 80.000 akademiske, peer-reviewed Open Access-bøger fra 650+ udgivere på mere end 80 sprog. DOAB indeholder bøger med Open Access fra pålidelige platforme som OAPEN, JSTOR, MUSE, OpenEdition, SciELO og African Platform of Open Scholarship. Forlag ansøger om at blive medlem af DOAB og vurderes i forhold til DOABs evalueringskriterier. Alle metadata er public domain (CC0). DOABs indtægter kommer fra biblioteker og sponsorater. DOAB overholder ”The Principles of Open Scholarly Infrastructure”.

DOAB Logo

Foto: DOAB