Film

Alle danskproducerede spillefilm, reklamefilm, kort- og dokumentarfilm, samt film der på anden måde er relateret til Danmark, er omfattet af pligtaflevering.

BIograftæppe med silhuet af trompetister

Foto: Det Kgl. Bibliotek

Pligtaflevering af film omfatter alle spillefilm, kort- og dokumentarfilm samt reklamefilm, der enten har en dansk producent, er indspillet på dansk eller rummer en særlig kunstnerisk eller teknisk indsats, som medvirker til fremme af filmkunst og filmkultur i Danmark.

Filmens reklamemateriale i form af blandt andet stillbilleder, trailers og plakater afleveres sammen med filmen.

Aflevering af film, produceret med henblik på offentlig visning, sker til Det Danske Filminstitut, som fungerer som pligtafleveringsinstitution.

Film på dvd, Blu-Ray og lignende afleveres til Det Kgl. Bibliotek efter samme regler som andre fysiske materialer (se herunder).

Pligtaflevering af film på dvd og andre fysiske medier

Film på cd, dvd, Blu-Ray eller lignende afleveres i to eksemplarer til Det Kgl. Bibliotek.

Musikvideoer på fysiske medier er også omfattet af pligtaflevering og skal derfor også afleveres.

Aflevering

Aflevering omfatter to eksemplarer og kan ske løbende eller senest et halvt år efter udgivelse. Kontakt os, hvis der er behov for en anderledes aftale.

 

Den enkelte producent/udgiver har ansvar og pligt til at indsamle og sende materialet til os. Vi betaler forsendelsesomkostningerne.

 

Materialet sendes til:

 

Det Kgl. Bibliotek
Pligtaflevering
Chr. Brygge 8
1219 København K


Du har også mulighed for at aflevere små leverancer til os personligt. Husk at skrive "Pligtaflevering" på pakken så du sikrer, at materialet ender det rigtige sted i huset.

Returlabels og afleveringslister

Vi dækker udgifterne til fremsendelse af pligtafleveringsmateriale. Du printer selv de pakkelabels, som bruges til forsendelsen.

Du kan downloade en pakkelabel her.

Sammen med de afleverede materialer vedlægges en liste over, hvad der afleveres. Har du brug for en skabelon, kan du downloade den her.

Om pligtaflevering