Pligtaflevering

Få mere at vide om pligtaflevering, hvad skal pligtafleveres, hvordan foregår det, og hvem er ansvarlig?

Aviser

Indbundne originalaviser tages ned fra hylde
De danske aviser og distriktsblade udgør en hjørnesten i den danske kulturarv og er dokumentation af de seneste århundreders danmarkshistorie.

Bøger

Medarbejder henter materialer mellem kompaktreoler
Siden 1697 har Danmark indsamlet trykte materialer gennem pligtaflevering. Bøger afleveres i to eksemplarer til Det Kgl. Bibliotek og indgår i bibliotekets indsamling og bevaring af dansk kulturarv.

Computerspil

Computerspilskærm med teksten "game over"
Det Kgl. Biblioteks samling af computerspil indeholder mere end 4.000 computerspil med tilknytning til Danmark. Vi indsamler løbende spillene som en del af pligtafleveringsloven.

Film

BIograftæppe med silhuet af trompetister
Alle danskproducerede spillefilm, reklamefilm, kort- og dokumentarfilm, samt film der på anden måde er relateret til Danmark, er omfattet af pligtaflevering.

Internet

Closeup af server med lysende dioder
Det Kgl. Bibliotek varetager indsamling og bevaring af den danske del af internettet som en del af pligtafleveringsloven.

Musik

Medarbejder mellem musiksamlingens reoler
Siden 1997 har vi indsamlet al kommercielt udgivet musik i Danmark som en del af bevaring af den danske audiovisuelle kulturarv. Find ud af hvordan du pligtafleverer udgivet musik på fysiske medier.

Noder

Nodeark: første side af Morten Ræhs Sonate nr. 3
Det Kgl. Bibliotek har en stor nodesamling bestående af danske og udenlandske værker, hvoraf en del er indsamlet via pligtaflevering. Find ud af hvordan du pligtafleverer noder.

Småtryk

Arkivpakke trækkes ned fra hylde med gamle tryksager
Mindre tryksager pligtafleveres og indgår i Det Kgl. Biblioteks småtrykssamling. Samlingen indeholder tryk, der omhandler aktuelle interne forhold i institutioner, firmaer og foreninger.

Tidsskrifter

Tidsskriftstabel på laptop
Tidsskrifter skal afleveres i to eksemplarer til Det Kgl. Bibliotek. De indgår i bibliotekets arbejde med indsamling og bevaring af dansk kulturarv.

Om pligtaflevering