Basisbetingelser for indeksering

Læs om de grundlæggende betingelser for indeksering af dit tidsskrift i DOAJ.

Hjemmesiden tidsskrift.dk på laptop

Foto: Thomas Søndergaard

Typen af tidsskrifter som kan ansøge

Det er muligt at ansøge om indeksering for ethvert akademisk Open Access-tidsskrift uanset sprog. Tidsskriftet bør overholde retningslinjerne beskrevet i ”Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing”.

 • Tidsskrifter skal aktivt publicere forskningsbaseret indhold.
 • Alle forskningsfelter accepteres.
 • Tidsskriftet skal udgive mindst fem forskningsartikler om året.
 • Den primære læsermålgruppe skal være forskere eller praktiserende faggrupper

For nystartede tidsskrifter gælder:

 • Før ansøgning til DOAJ skal et nystartet tidsskrift kunne fremvise en publiceringshistorik for mere end et år eller have udgivet mindst ti open access-artikler.
 • Dette er ud over standardkravet om publicering af mindst fem forskningsartikler om året.

DOAJ's definition af open access

DOAJ accepterer udelukkende Open Access-tidsskrifter.

 • DOAJ definerer Open Access-tidsskrifter som tidsskrifter, hvor ophavsretsindehaveren af et akademisk værk overdrager brugsret til andre gennem en åben licens (Creative Commons eller tilsvarende – for forklaring se punktet ’Licensering’ nedenfor). Den åbne licens muliggør øjeblikkelig fri adgang til værket og tillader enhver bruger at læse, downloade, kopiere, distribuere, printe, søge eller linke til fuldtekst- versioner af artikler, ’crawle’ dem i forbindelse med online-indeksering, omsætte dem til data i software eller bruge dem i enhver lovlig sammenhæng.
 • Tidsskriftet skal fremvise en Open Access-erklæring, som viser at DOAJs definition af Open Access opfyldes. • Fuldtekstversioner af alt indhold skal være gratis tilgængelig som Open Access uden forsinkelse.
 • Der må ikke være nogen embargo-perioder.
 • Det accepteres ikke at brugere skal registrere sig for at kunne læse indhold.
 • Det tillades, at der afkræves et beløb for printversionen af et tidsskrift.

Tidsskriftets hjemmeside

 • Tidsskriftet skal have sin egen dedikerede URL og hjemmeside, som er mulig at tilgå fra alle lokaliteter.
 • Hver artikel skal være tilgængelig som en individuel fuldtekstartikel.
  Der skal være én unik URL per artikel.
  Formatet skal som minimum være HTML eller PDF.
 • Tidsskrifter som indeholder påtrængende markedsføring vil ikke blive accepteret til indeksering. Se ’best practice’-anbefalinger om markedsføring (på engelsk).
 • DOAJ bifalder ikke brugen af ’Impact Factors’ eller ’ranking metrics’. Tidsskrifter må dog gerne fremvise ’Journal Impact Factor’ beregnet af Clarivate eller metrikker fra Scopus. Tidsskrifter må ikke fremvise nogen referencer (billeder, links, logoer) til ’Impact Factors’ eller ’ranking metrics’ fra andre services.
 • Hjemmesiden behøver ikke være på engelsk. Hvis hjemmesiden er tilgængelig på flere forskellige sprog, skal al information være den samme på alle sprog.

Følgende information om tidsskriftet skal være tilgængelig online og nem at tilgå fra tidsskriftets hjemmeside:

 • Open Access-politik
 • Formål og fokus
 • Redaktion (inkl. institutionelt tilhørsforhold for alle medlemmer)
 • Forfattervejledning
 • Redaktionsproces (fagfællebedømmelse)
 • Licensbetingelser
 • Betingelser for ophavsret
 • Forfattergebyrer
  Hvis et tidsskrift ikke har nogen gebyrer eller takster skal dette fremgå.
  Informationen skal omfatte samtlige gebyrer eller takster, som en forfatter kan blive afkrævet fra indsendelse til publicering, herunder: Indsendelsestakst, gebyr for redaktionel håndtering, artikelgebyr/APC (Article Processing Charge), gebyr per side, gebyr for farve.
  Enhver gebyrfritagelse skal tydeligt angives med betingelser for fritagelsen, fx størrelse og tidsperiode.
  Hvis der er et gebyr for at trække artiklen tilbage efter indsendelse, må dette ikke overstige forfattergebyrerne.
 • Kontaktinformation:
  Kontaktinformationen skal indeholde et korrekt navn på en kontaktperson samt tidsskriftets e-mailadresse.
  Det land, som står opført i ansøgningen til DOAJ og på tidsskriftets hjemmeside, skal være landet, hvor udgiveren er registreret og udfører sine forretningsaktiviteter.

ISSN

 • Et tidsskrift skal have mindst et ISSN (International Standard Serial Number), som er registreret og bekræftet på issn.org.
 • ISSN(erne) skal fremgå af hjemmesiden.
 • Tidsskriftets navn i ansøgningen til DOAJ og på tidsskriftets hjemmeside skal være det samme, som er opført på issn.org.

Kvalitetskontrol

Et tidsskrift skal have en redaktør og en redaktionsgruppe.

 • Redaktionsgruppen skal fremgå på hjemmesiden.
 • Navnene og affilieringer på alle redaktører og medlemmer af redaktionsgruppen skal fremgå på hjemmesiden.
 • Tidsskrifter, der fremviser en liste med deres bedømmere, skal angive både navn og affiliering på dem alle.
 • Tidsskriftets redaktionsgruppe bør bestå af mindst fem personer med passende kvalifikationer og ekspertise. Det anbefales at samtlige medlemmerne ikke kommer fra den samme institution.

Alle artikler skal gennemgå en kvalitetskontrol (fagfællebedømmelse) før publicering.

 • Typen af fagfællebeømmelse og detaljerne forbundet hermed skal tydeligt fremgå på hjemmesiden. Dette skal også inkludere processen for specialnumre, hvis tidsskrifter bruger specialnumre.
 • Hver artikel bør bedømmes af mindst to uafhængige bedømmere. Det anbefales at benytte en service, som kan identificere og forhindre plagiat, men dette er ikke et krav for at blive indekseret i DOAJ.

Antallet af artikler skrevet af medlemmer af redaktionsgruppen bør minimeres.

 • Andelen af publicerede forskningsartikler, hvor mindst én af forfatterne er redaktør, medlem af redaktionsgruppen eller bedømmer må ikke overstige 25 % af indholdet i tidsskriftets seneste to numre.

Specialnumre

Tidsskrifter, der udgiver specialnumre eller andet indhold, som kurateres af gæsteredaktører, skal overholde følgende kriterier:

 • Chefredaktøren skal være ansvarlig for indholdet af hele tidsskriftet, inklusive alle specialnumre. Disse specialnumre skal falde ind under tidsskriftets fokusområde.
 • Artikler i specialnumre skal gennemgå den samme redaktionsproces som almindelige artikler, inklusive ekstern fagfællebedømmelse, og de skal tydeligt markeres.
 • Tidsskriftet skal sikre sig, at gæsteredaktørers oplysninger (herunder affiliering) kan tjekkes og godkendes.
 • Chefredaktøren eller dedikerede medlemmer af redaktionsgruppen skal overvåge gæsteredaktørens arbejde
 • Artikler, der indsendes til et specialnummer af en gæsteredaktør, skal håndteres i en uafhængig bedømmelsesproces og må ikke udgøre mere end 25 % af det totale indhold af nummeret.

Licensering

 • Licensbetingelserne for brug og genbrug af det publicerede indhold skal fremgå tydeligt på tidsskriftets hjemmeside.
 • DOAJ anbefaler brugen af Creative Commons-licenser* til dette formål (se nedenfor).
 • Hvis Creative Commons-licensering ikke benyttes, bør lignende vilkår og betingelser være gældende. Redegørelsen for sådanne betingelser bør udføres med ekstra omhu.
 • Det anbefales, at informationer om licensering fremgår af eller er indlejret i fuldtekstartikler, men dette er ikke et krav for indeksering i DOAJ.

* I forbindelse med Open Access-publicering er Creative Commons-licenser et helt centralt ophavsretsligt værktøj. Med en Creative Commons licens (CC-licens) beholder forfatteren ophavsretten til sit værk, men herudover kan man skræddersy sin ophavsret efter behov, og derved give brugeren af et værk en række friheder i forhold til gældende ophavsret. Creative Commons dækker området mellem fuld ophavsret (‘all rights reserved’) delvis ophavsret (‘some rights reserved’) og en total fraskrivelse af rettigheder til værket (‘public domain’).

Læs mere om licensering på DOAJ’s hjemmeside om emnet (på engelsk).

Copyright/ophavsret

 • Ophavsretslige betingelser (copyright), som gælder for det publicerede indhold, skal være tydeligt anført og stå separat fra tilsvarende betingelser, som for eksempel gælder for hjemmesiden.
 • Ophavsretslige betingelser må ikke stride imod licensbetingelserne eller betingelser for Open Access-politik.
 • Fuld ophavsret (‘All rights reserved’) er aldrig egnet til Open Access-indhold.

 Læs mere om ophavsret på DOAJ’s hjemmeside om emnet (på engelsk).

Yderligere kriterier for visse typer af tidsskrifter

Der kan være specielle regler eller undtagelser for visse typer af tidsskrifter. Dette drejer sig om tidsskrifter fra humaniora/kunstfag, kliniske tidsskrifter med ’case reports’, konferencetidsskrifter, datatidsskrifter, ’overlay’ tidsskrifter, studenterdrevne tidsskrifter, ’flipped’ tidsskrifter (tidligere abonnements- eller hybridtidsskrifter, som er konverteret til OA) samt boganmeldelsestidsskrifter. Disse kan ses på DOAJ's hjemmeside (på engelsk).