FAQ - Open Access

Ofte stillede spørgsmål og svar i forbindelse med de nationale Open Access aftaler.

Tastatur med knap mærket "FAQ"

Foto: Colourbox

Du finder en liste over forlag, hvor der er indgået nationale licensaftaler med mulighed for Open Access publicering for affilierede forskere her.

Du finder links til tidsskriftslister under de enkelte forlag her.

Du finder en oversigt over de institutioner, som er omfattet af en specifik aftale med Open Access publicering, under den enkelte forlagsaftale her.

Du finder en oversigt over detaljer for hver aftale her.

Som udgangspunkt anbefaler vi, og nogen aftaler kræver, at du bruger din institutionsmail ved submission. Din e-mail adresse er den hurtigste måde, hvorpå forlaget kan verificere, at du er berettiget, og derfor fritaget for betaling af Article Processesing Charge (APC) under en aftale indgået af Det Kgl. Bibliotek. Andre verificeringsmetoder kan tages i brug ved særlige tilfælde, men det kan betyde længere behandlingstid.

Vær venligst opmærksom på at informationen under dette svar ikke er juridisk rådgivning.

Når du udgiver Open Access, skal du som forfatter vælge en Creative Commons licens. Den type Creative Commons licens du vælger, bestemmer de rettigheder som både du som forfatter og læsere får ift. deling og genbrug af din artikel. Det er derfor vigtig, at du vælger den licens, der bedst dækker dit behov for fremtidig brug af artiklen.

Vær opmærksom på, at din ophavsret som forfatter også er underlagt licensbetingelserne i den specifikke aftale du publicerer under.

Få mere information om hvilke CC-licenser du kan vælge imellem i de enkelte aftaler her.

Få mere information om CC-licenser generelt på Creative Commons.

Artikler tæller først med i en aftale, når den korresponderende forfatters institution er tjekket og godkendt. For de fleste aftaler sker dette i to trin, hvor forlaget foretager den første (automatiske) screening og det Kgl. Bibliotek dernæst bekræfter dette (manuelt). Ud over dit tilhørsforhold, vil forlaget tjekke, om artiklen er accepteret til udgivelse inden for den gældende aftaleperiode. 

Vær opmærksom på at disse processer for godkendelse af publicering uden betaling af APC ikke er knyttet til redaktionelle processer på tidsskrifterne. De er udelukkende et tjek af, om den korresponderende forfatter kan få dækket sin APC-betaling og få publiceret sin artikel Open Access efter den er accepteret til publicering af tidsskriftet.

Det Kgl. Bibliotek modtager løbende informationer fra forlagene om status på publicering, som sendes videre til de deltagende institutioner. Således kan institutionerne i god tid se, om max. er ved at være nået.

Der kan være flere årsager til, at du møder en opkrævning ved afslutning af din Author Journey, når både din institution og det valgte tidskrift er dækkede af en aftale med Open Access publicering.

Hvis det drejer sig om en aftale med et begrænset antal artikler, der må publiceres Open Access under aftalen, kan det være, at loftet allerede er nået, før din artikel kom ind. I det tilfælde kontakt din institutions bibliotek.

Det kan også skyldes forlagets system ikke genkender din institutions navn.  Tjek i drop down menuen om din institution er nævnt. Hvis den er nævnt, skal du kontakte din institutions bibliotek.

Der kan være forskellige årsager til, at du modtager en faktura.

I visse tilfælde vil der være omkostninger forbundet med publicering, som ikke er dækket af aftalen. Det kan f.eks. være colour charges eller page charges.

Læs evt. mere om retningslinjer for Open Access udgivelse i licensaftaler mellem det Kgl. Bibliotek og forlag her.

Selv om din institution er med i en aftale med Open Access publicering, kan det ske, at du ikke opfylder alle betingelser som corresponding author og derfor bliver din anmodning ikke valideret af det Kgl. Bibliotek. Hvis du mener, der er tale om en fejl, kontakt venligst din institutions bibliotek.

Det kan også være fordi, forlagets system ikke genkender din institutions navn, da det ikke matcher oplysningerne i forlagets system.

Prøv at gå Author Journey igennem en gang til og benyt drop down menuen til at identificere din institution. Hvis du ikke kan se din institution i drop down menuen, så kontakt venligt din institutions bibliotek.

Det afhænger af den enkelte aftale. Kontakt din institutions bibliotek for at få mere at vide.

Det er forlaget, der har overblik over den redaktionelle proces. Kontakt venligst tidsskriftets editorial office for at vide mere.

Det er forlaget, der udsender post acceptance link. Kontakt venligst forlagets supporteam for at få mere at vide

Drejer dit spørgsmål sig om publicering, ophavsret eller Open Access generelt kan du kontakt din institutions bibliotek.

Drejer det sig om betingelserne i aftalerne kan du skrive til licensservice@kb.dk