Internet

Det Kgl. Bibliotek varetager indsamling og bevaring af den danske del af internettet som en del af pligtafleveringsloven.

Closeup af server med lysende dioder

Foto: Jørgen Fusgaard

I pligtafleveringsloven er dynamiske netpublikationer også omfattet af loven. Det gælder for materiale udgivet på internettet på dansk, af danskere eller henvendt til danskere.

For at sikre indsamling af internetmateriale "høster" vi regelmæssigt den danske del af internettet til vores webarkiv. Siden 2005 har vi indsamlet og bevaret internetmateriale som en del af bevaring af den danske kulturarv. Indsamlingen sker automatisk.

Om pligtaflevering