Aviser

De danske aviser og distriktsblade udgør en hjørnesten i den danske kulturarv og er dokumentation af de seneste århundreders danmarkshistorie.

Indbundne originalaviser tages ned fra hylde

Foto: Thomas Søndergaard

Det Kgl. Biblioteks avissamling er Danmarks nationale samling af de sidste ca. 350 års avisudgivelser - fra den ældste Den Danske Mercurius fra 1666 til de nyeste udgivelser.

Vi indsamler trykte og digitale aviser via pligtaflevering og bevarer de trykte aviser i en sikret bygning og de digitale aviser på sikrede servere.

Pligtaflevering af aviser og distriktsblade

Alle producenter af danske aviser eller distriktsblade er forpligtet til at aflevere udgivelser til Det Kgl. Bibliotek.

Afleveringsliste

Sammen med de afleverede materialer vedlægges en liste over, hvad der afleveres. Har du brug for en skabelon, kan du downloade den her.

Om pligtaflevering