Natur & teknisk videnskab, produktion og IT

Se eksempler på produkter, der fokuserer på natur teknisk videnskab, produktion og IT her.

Forskere arbejder med planter

Foto: Colourbox

Britannica LaunchPacks Science tilbyder lærere og elever adgang til 1800 højkvalitets og forskelligartede indholdspakker, der relaterer til specifikke naturvidenskabelige emner, der er afgørende for læseplanstilpasset undervisning på et givent klassetrin. Hold øje med elevernes forståelse med interaktive vurderingsværktøjer, såsom Kahoot! Quizzer og Pear Decj. Brug LaunchPacks 'tildel'-funktion til at stille opgaver og deadlines.

Udgiver: Encyclopaedia Britannica (UK) Ltd 

Opdateret forår 2022

Gale In Context: Science er en engagerende ressource, der giver kontekstuel information om hundredvis af nutidens mest betydningsfulde videnskabelige emner. Ved at tiltrække elever med fængslende emner viser Science, hvordan videnskabelige discipliner relaterer sig til virkelige problemstillinger lige fra bakterier til overvægt og vejr. Science opdateres dagligt og tilbyder over 600 sider om emner på tværs af læseplanen, der dækker biologi, kemi, jord- og miljøvidenskab, fysik og mere.

Udgiver: Gale-Cengage Learning

Opdateret forår 2022

Today's Science indeholder tusindevis af originale artikler skrevet af forskere og journalister i et letforståeligt sprog, baseret på de mest aktuelle tidsskriftsartikler. Den dybtgående dækning spænder over vigtige fremskridt inden for biologi, kemi, miljøvidenskab, rumfysik og teknologi. En omfattende backfile, der går tilbage til 1992, illustrerer, hvordan et videnskabeligt fremskridt fører til et andet. Denne essentielle STEM-ressource viser, hvordan den videnskabelige metode kan anvendes i hverdagen.

Udgiver: Infobase (via JCS online resources)

Opdateret forår 2022