SMV adgang til videnskabelig litteratur

Analyse af forskningsbaserede små og mellemstore virksomheders (SMV) adgang til videnskabelig litteratur – barrierer og muligheder.

Kontormedarbejdere ved laptop

Foto: Colourbox

Det Kgl. Bibliotek har i samarbejde med Uddannelses- og Forskningsministeriet, Kulturministeriet og med inddragelse af Erhvervsministeriet som følge af regeringens Strategi for Life Science udarbejdet en analyse, for at afdække efterspørgslen efter videnskabelig litteratur blandt start-ups og SMV’er på Life Scienceområdet.

Analysen og dens resultater kan læses her:

SMV adgang til videnskabelig litteratur

Analyse af forskningsbaserede små og mellemstore virksomheders adgang til videnskabelig litteratur – barrierer og muligheder