Videregående uddannelser

Det Kgl. Bibliotek driver det Nationale Licenskonsortium, der forhandler og administrerer licensaftaler for adgang til e-ressourcer for blandt andet universiteter og videregående uddannelser.

Studerende arbejder i biblioteksrum

Foto: Laura Stamer

På Det Kgl. Bibliotek arbejder vi med at forhandle og administrere licensaftaler på vegne af universiteter og andre videregående uddannelser i Danmark såvel som øvrige institutioner og styrelser, der hører under Kulturministeriet, Uddannelses- og Forskningsministeriet samt Børne- og Undervisningsministeriet.

I et vist omfang forhandler og administrerer vi også licensaftaler til styrelser og institutioner tilknyttet øvrige ministerier samt licenser for Regions- og Universitetshospitalerne.

Licensaftalerne, vi forhandler, giver adgang for danske studerende, forskere og undervisere m.fl. til elektroniske informationsressourcer, det vil sige til elektroniske videnskabelige tidsskrifter, databaser og elektroniske referenceværktøjer.

Bliv en del af konsortiet

I er velkommen til at kontakte os, hvis I ønsker at vide mere og eventuelt blive en del af konsortiet. For at gøre brug af de forhandlede licensaftaler skal jeres institution indgå en serviceaftale med Det Kgl. Bibliotek. Læs mere om ”De styrende principper”, og hvordan I indgår en serviceaftale med Det Kgl. Bibliotek nedenfor.

Licensporteføljen

Det Kgl. Bibliotek har forhandlet aftaler med mere end 65 videnskabelige forlag fra hele verden. Forlagene udgiver forskningsartikler og materiale inden for blandt andet medicin, science og humaniora.

Andre relevante produkter for eksempel elektroniske studie- og forskningsunderstøttende værktøjer kan også omfattes.

Du kan finde og læse ”De styrende principper” og ”Serviceaftalen” nederst på siden.

Aftaler med publicering

På Det Kgl. Bibliotek har vi i 2024 indgået aftale med otte videnskabelige forlag om mulighed for publicering med Open Access for korresponderende forfattere på de tilknyttede institutioner. Du kan læse mere Open Access, og hvilke forlag, vi har indgået aftaler med her.

Alternative adgange

Mange videnskabelige publikationer findes i dag frit tilgængelige, det vil sige via Open Access, på internettet. Men der er også mange artikler, der ikke er direkte eller åben adgang til. Her finder du en beskrivelse af alternative adgange til artikler. Siden beskriver, hvilke muligheder du har for at tilgå materialet, hvis det ikke er frit tilgængeligt, eller der ikke er indgået en licensaftale med forlaget/udgiveren.

Læs mere om

Serviceaftale

Her kan du downloade serviceaftalen om licenser til digitale informationsressourcer, der skal indgås mellem Det Kgl. Bibliotek og din institution.