Hvad er pligtaflevering?

Den danske pligtafleveringslov danner grundlaget for komplet indsamling og bevaring af den del af kulturarven, der omfatter offentliggjort materiale.

Aviser læsses af hestevogn ved Statens Avissamling Aarhus 1918

Foto: Ophav ukendt

Pligtaflevering er en lovmæssig forpligtelse, der betyder, at alle udgivne værker i landet skal afleveres i et eller flere eksemplarer til en statslig institution med henblik på bevaring for eftertiden. Loven gælder alle former for udgivet materiale, der udbydes til offentligheden og uanset det medie, det tilbydes på.

Danmark har haft pligtaflevering siden 1697. Siden 1781 er pligtaflevering brugt som redskab til indsamling af den trykte kulturarv. 

Konkret betyder det, at alle danske udgivelser i fysisk form er underlagt det, man kalder bestemmelsen om pligtaflevering. Det vil sige, at du har pligt til at aflevere to eksemplarer af dit udgivne materiale til Det Kgl. Bibliotek. Biblioteket har til gengæld pligt og ansvar for at bevare materialet for eftertiden.

Med den gældende lov og dens umiddelbare forgænger er pligtaflevering udvidet til også at omfatte andre udgivelser end trykte. Herunder internetsider samt radio- og tv-udsendelser.