Hvor kan du se materialet?

Det pligtafleverede materiale stilles til rådighed på Det Kgl. Bibliotek eller Det Danske Filminstitut efter persondatalovens og ophavsretslovens bestemmelser.

Hænder taster på laptop

Foto: iStock

Af de to eksemplarer af et værk, som afleveres, er det ene eksemplar et "musealt" eksemplar, der skal sikres for fremtiden, og som derfor normalt kun må benyttes på bibliotekets læsesal. Det andet er et reserveeksemplar. Reserveeksemplaret kan man normalt låne, medmindre de ophavsretlige regler forhindrer det.

Materiale i digital form må ikke lånes ud, men alene stilles til rådighed for enkeltpersoner til personligt gennemsyn eller studie på biblioteket.

Eksemplarfremstilling i digital form er ikke tilladt.

En del af materialet registreres i nationalbibliografien og hos biblioteket, så det kan søges frem i bibliotekssystemet. Meget af det afleverede materiale registreres dog summarisk. Det opstilles kun ordnet i bibliotekets magasiner, således at det kan genfindes.

Radio- og tv-udsendelser bevares i bibliotekets radio- og tv-samling. Vi giver adgang til pligtafleverede radio og tv-udsendelser i overensstemmelse med ophavsretslovens bestemmelser. Det betyder i praksis, at de pligtafleverede udsendelser kan benyttes af alle, hvis man møder op på bibliotekets lokationer. Læs mere om adgang til at radio- og tv-udsendelserne.

Afleverede film bevares på Det Danske Filminstitut. Film, der har modtaget støtte fra Det Danske Filminstitut, kan under hensyntagen til bevaringsforpligtelsen vederlagsfrit forevises for et betalende publikum som led i instituttets filmkulturelle virksomhed. Læs mere om indsamling af film.