Retningslinjer for Open Access udgivelse i licensaftaler mellem Det Kgl. Bibliotek og forlag

Det Kgl. Bibliotek har forhandlet licensaftaler med flere udgivere af akademiske tidsskrifter, som også dækker udgivelse af forskningsartikler som Open Access.

Hænder taster på laptop

Foto: iStock

Disse aftaler giver korresponderende forfattere tilknyttet danske institutioner mulighed for at publicere deres artikler som Open Access (OA) i udvalgte tidsskrifter uden ekstra omkostninger, dvs. uden at skulle betale Article Processing Charges (APC).

Vær opmærksom på, at Det Kgl. Bibliotek kun vurderer anmodninger om og berettigelse til at udgive Open Access for artikler, der allerede er accepteret til publicering i et tidsskrift omfattet af en af ​​disse aftaler.

Listerne over deltagende institutioner og tidsskrifter i hver aftale kan findes på den pågældende aftales side [se menuen til venstre]. Bemærk venligst, at KUN hybride tidsskrifter er inkluderet i vores aftaler, hvilket betyder, at Gold Open Access/Pure Open Access tidsskrifter IKKE er kvalificerede, med undtagelse af IOP Publishing.

Betingelser

Betingelser for, at Det Kgl. Bibliotek kan validere anmodninger om Open Access publicering

Den korresponderende forfatter til det accepterede manuskript skal altid kreditere sin tilknytning til en institution, der deltager i den pågældende forlagsaftale.

Den korresponderende forfatter til det accepterede manuskript skal være ansat eller studerende ved den institution, han/hun har krediteret.

Vigtige bemærkninger til denne betingelse:

• Det er muligt for korresponderende forfattere at have dobbelte eller flere ansættelser (f.eks. til et universitet og et hospital, til et universitet og en virksomhed, til to forskellige universiteter), så længe en af ​​disse ansættelser er ved en institution, der er en del af den relevante aftale, og den pågældende institution krediteres eksplicit.

• Kun tilknytningen for ​​den korresponderende forfatter er relevant for berettigelsesformål.

• Korresponderende forfattere, der er emeritus, gæsteforskere eller på anden måde tilknyttet, er IKKE kvalificerede.

Korresponderende forfattere skal bruge deres e-mailadresse fra den krediterede institution, når de anmoder om OA publicering dækket af en aftale.

Vigtige bemærkninger til denne betingelse:

• Hvis den korresponderende forfatter ikke kan eller ønsker at bruge sin institutionelle e-mailadresse, vil Det Kgl. Bibliotek skulle bruge andre metoder til at verificere forfatterens tilknytning til den krediterede institution, og processen kan tage længere tid.

• Bemærk venligst, at nogle forlag kræver brug af institutionel e-mailadresse, mens andre accepterer brug af f.eks. IP-range for institutionen. For mere information om specifikke krav, se venligst tabel 1 nedenfor.

Den korresponderende forfatter skal vælge en Creative Commons licens, som er en copyright licens.

Hvor forlagsaftalen giver forfatterne et valg, opfordrer Det Kgl. Bibliotek i tråd med den danske Open Access strategi forfattere til at vælge CC-BY 4.0 licensen, som er den mindst restriktive licens i Creative Commons porteføljen.

Bemærk at nogle tidsskrifter kræver en specifik type CC-BY licens. For mere information om de specifikke Creative Commons licenser, der kan anvendes i hver aftale, se venligst tabel 1 nedenfor. For mere information om Creative Commons licenser, foreslår vi, at du besøger Creative Commons.

Kvalifikation for Open Access publicering er bundet til tidslinje betingelser for hver aftale. Se nedenstående tabel 1.

Tabel 1: Betingelser efter forlagsaftale
Betingelse Elsevier Wiley De Gruyter Cambridge University Press IOP Publishing Springer
1 Ja Ja Ja Ja Ja Ja
2 Ja Ja Ja Ja Ja Ja
3 Frivillig, men anbefales Frivillig, men anbefales Ja Frivillig, men anbefales Frivillig, men anbefales Frivillig, men anbefales
4

CC-BY or

CC-BY-NC-ND
afhængig af tidsskrift

CC-BY, CC- BY-NC, CC- BY-NC-ND, or CC-BY-ND
afhængig af tidsskrift

CC-BY CC-BY, CC-BY-NC-SA, or CC-BY-NC-ND CC-BY or CC BY-NC-ND
afhængig af tidsskrift
CC-BY or CC-BY-NC
5

Første indsendelse til tidsskrift skal være i aftale perioden
2021-24

Accept af artikel skal være i aftale perioden
2022-25

Accept af artikel skal være i aftale perioden
2023

Accept af artikel skal være i aftale perioden
2023-25

Accept af artikel skal være i aftale perioden
2023-25

Accept af artikel og OA godkendelse skal være i aftale perioden
2023-26