Elsevier aftale 2021-24

Det Kgl. Biblioteks nationale licenskonsortium har på vegne af de danske universiteter og øvrige forskningsinstitutioner indgået en fireårig aftale med Elsevier i perioden fra 2021 til 2024.

Håndtryk

Foto: iStock

Aftalen er den første i Danmark, der sikrer fuld læseadgang til Elseviers tidsskrifter og gratis og umiddelbar adgang (Open Access) til de artikler, der bliver udgivet af forskere på de institutioner, der er omfattet af aftalen.

Her er nogle af aftalens hovedpunkter:

 • Prisen på aftalen er fast for hele perioden og er baseret på prisen i 2020.
 • Der er fuld og uændret læseadgang til Elsevier porteføljen for aftalepartnere omfattet af kontrakten.
 • Permanent adgang til 75 % af Elsevier porteføljen er sikret, således at institutioner selv kan udvælge den del, der vurderes mest værdifuld, også efter kontraktens udløb.
 • Umiddelbar og gratis Open Access publicering til forlagets endelige version med en Creative Commons-licens i den licensbelagte Elsevier portefølje, når forfatteren er corresponding author affilieret med en institution, der er omfattet af aftalen.
 • Ca. 600 Gold Open Access tidsskrifter hos Elsevier (se liste nedenfor) og en liste med ca. 80 licensbelagte titler der ikke forhandlet ind som en del af kontrakten.
 • Institutionsneutral prisstigning på databaser og referenceværktøjer fra Elsevier på 1,12 %

Aftaledokumenter

Bemærk, at enkeltsider af GDPR-hensyn er taget ud af kontrakten.

  Læs kontrakten med Elsevier

  Den fulde kontrakt indgået mellem det nationale licenskonsortium og Elsevier for perioden 2021-2024. Kontrakten er på engelsk.

  Hvordan gør jeg?

  Når din forskningsartikel er blevet accepteret til udgivelse, er det vigtigt, at du vælger dit institutionelle tilhørsforhold med din tilsvarende mailadresse, for at du kan publicere under Elseviers Open Access betingelser. Aftalen dækker artikler indsendt fra 1. januar 2021 til 31. december 2024.

  • Anvend din institutionsmail som korresponderende forfatter fra en affilieret institution omfattet af aftalen.
  • Vælg Gold OA for at publicere din artikel uden publiceringsgebyr.
  • Vælg en Creative Commons-licens  

  På Elseviers hjemmeside finder du denne instruktionsvideo om Gold Open Access: Central Funding Agreement

  Principper for corresponding author

  Med indgåelsen af nye aftaler mellem forlag og Det Kgl. Bibliotek har forskere fået mulighed for at udgive deres artikler Open Access (OA) uden betaling af APC, såfremt de opfylder nedenstående krav og dermed kvalificerer som corresponding author generelt og under den enkelte aftales vilkår.

  Grundlæggende principper

  • Corresponding author skal være ansat eller studerende ved en af de institutioner, der abonnerer på aftalen.
  • En corresponding author kan have dobbelt ansættelsesforhold, f.eks. på hospital og universitet eller universitet og virksomhed, hvor kun den ene institution er med på aftalen. Minimum et af ansættelsesstederne skal være med på aftalen.
  • Forskningen der beskrives i artiklen skal primært være udført på den institution, der er med på aftalen. Og den institution, hvor artiklen registreres i PURE.
  • Corresponding author skal eksplicit kreditere og anvende navn på den institution, der er med på aftalen som sin primære tilknytning
  • Corresponding author skal angive sin institutionelle e-mail, for den institution, som er med på aftalen under author information i artiklen.
  • Corresponding author opfordres til at anvende ORCID til at angive alternative e-mail adresser; fx personlig e-mail adresse.

  Elsevier aftale 2021-2024

  • Aftalen dækker institutioner i listen nedenfor, der abonnerer på Elsevier Freedom Collection tidsskrifter
  • Corresponding author skal være eller have været ansat eller studerende i perioden 2020-2024, idet det må anses for at være sandsynligt, at en forsker kan have været ansat i 2020 - altså året inden aftalen træder i kraft – men forskningsresultater først er blevet beskrevet og peer reviewed i perioden fra 2021. Ansættelser der ophører før 2020 gælder ikke som kvalificerende.
  • Visse institutioner abonnerer på enkeltstående tidsskrifter uden for Freedom Collection, f.eks. Journal of Investigative Dermatology og Genetics in Medicine. De institutioner, der abonnerer på de enkeltstående titler i tillæg til Freedom Collection, har også udgivelsesrettigheder i disse tidsskrifter.
  • Hvor en institution abonnerer på f.eks. et enkelstående tidsskrift og ikke på hele Freedom Collection, så har corresponding author ikke mulighed for OA udgivelse uden betaling af APC under aftalen.

  Aftalen omfatter ikke Gold Open Access tidsskrifter udgivet af Elsevier.

  Liste af institutioner dækket af aftalen

  Elsevier

  Freedom Collection

  CBS Bibliotek

  Elsevier

  Freedom Collection

  Det Administrative Bibliotek

  Elsevier

  Freedom Collection

  Det Kgl. Bibliotek, Københavns Universitetsbibliotek Inkl. UHA

  Elsevier

  Freedom Collection

  Det Kgl. Bibliotek, Roskilde Universitetsbibliotek

  Elsevier

  Freedom Collection

  Det Kgl. Bibliotek, Aarhus Universitetsbibliotek Inkl. UHA

  Elsevier

  Freedom Collection

  Det Kgl. Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering

  Elsevier

  Freedom Collection

  Det Nationale Forskningscenter For Arbejdsmiljø, Biblioteket

  Elsevier

  Freedom Collection

  DTU Bibliotek. Danmarks Tekniske Informationscenter

  Elsevier

  Freedom Collection

  Erhvervsakademi Dania. Digital Biblioteksfunktion

  Elsevier

  Freedom Collection

  European Environment Agency. Det Europæiske Miljøagentur

  Elsevier

  Freedom Collection

  Faroe Research Information Service - FRIS

  Elsevier

  Freedom Collection

  Forsvarsakademiets Bibliotek

  Elsevier

  Freedom Collection

  Grønlands Naturinstitut

  Elsevier

  Freedom Collection

  IT-Universitetet I København, Biblioteket 2E04

  Elsevier

  Freedom Collection

  Københavns Professionshøjskole, Biblioteket

  Elsevier

  Freedom Collection

  Lægemiddelstyrelsen, Biblioteket

  Elsevier

  Freedom Collection

  Professionshøjskolen Absalon, Biblioteket

  Elsevier

  Freedom Collection

  Statens Serum Institut, Biblioteket

  Elsevier

  Freedom Collection

  Syddansk Universitetsbibliotek Inkl. UHA

  Elsevier

  Freedom Collection

  UCL Erhvervsakademi Og Professionshøjskole

  Elsevier

  Freedom Collection

  University College Nordjylland, Biblioteket

  Elsevier

  Freedom Collection

  University College Syddanmark

  Elsevier

  Freedom Collection

  VIA Biblioteker

  Elsevier

  Freedom Collection

  VIVE

  Elsevier

  Freedom Collection

  Aalborg Universitetsbibliotek Inkl. UHA

  Elsevier

  Freedom Collection

  Aarhus Maskinmesterskole. Videncenteret

  Tidsskriftslister

  Gold Open Access tidsskrifter er ikke en del af aftalen om Open Access. Ved publicering i tidsskrifter i denne liste, vil der som sædvanligt skulle betales et publiceringsgebyr (APC) for at kunne publicere sin artikel som Open Access.

  Forklaring til listerne

  • Gold Open Access: publicering i Open Access tidsskrifter. 
  • Hybrid Open Access: publicering i traditionelle licensbelagte tidsskrifter, der også tilbyder Open Access mod betaling af et publiceringsgebyr (APC) fra forfatteren.
  • Listen af Gold Open Access tidsskrifter samt de ca. 80 hybride titler hos Elsevier, der ikke er omfattet af aftalen, vil fortsat kræve betaling af et APC for at publicere sin artikel Open Access.
  • APC: article processing charge (Open Access publiceringsgebyr)