Erklæring vedrørende tilladelse til at modtage digitale aviskopier

Benyttes til erhvervsbestilling af digital kopi af avismateriale fra Det Kgl. Bibliotek.

Bemærk at bestilling af materiale forudsætter tilladelse til brugen fra samtlige rettighedshavere.