International Standard Serial Number (ISSN)

Det Kgl. Bibliotek tildeler ISSN numre til periodika, bl. a. tidsskrifter, nyhedsbreve, aviser og årbøger både i trykt og elektronisk form.

Tidsskrift med ISSN-nummer

Foto: Thomas Søndergaard

ISSN (International Standard Serial Number) er et internationalt nummersystem, der bruges til at identificere publikationer, der udgives med jævne mellemrum, f.eks. aviser, magasiner, blogs osv., både trykte og elektroniske. Disse publikationer betegnes som periodikum.

Det Kgl. Bibliotek leverer ISSN numre til periodika. Du kan henvende dig til os for en tildeling af ISSN til dit tidsskrift. Her på siden finder du ansøgningsformular og praktisk information om ISSN.

  • ISSN identificerer en hvilken som helst titel på et hvilket som helst sprog, hvor som helst i verden. Hvert periodikum tildeles et individuelt og uforanderligt nummer i henhold til  international standard. Ét ISSN repræsenterer én titel. Man undgår således forveksling med andre titler.
  • ISSN bruges af biblioteker, boghandlere og andre til at identificere titler, til bestilling og reklamation af periodika.
  • ISSN kan forenkle interurban lån og kan bruges i arbejdet med samkataloger.
  • Søgning på ISSN i databaser giver hurtig genfinding af titlen.
  • Et ISSN, som har været brugt én gang kan aldrig tildeles et andet periodikum.

Da definitionen af et periodikum er meget bred, kan hvert nationalt center selv begrænse omfanget af periodika, som tildeles ISSN.

ISSN Danmark tildeler ISSN til væsentlige periodika i et hvilket som helst medium, der udsendes i successive dele med alfabetiske, numeriske og/eller kronologiske betegnelser, og som ikke stiler mod en afslutning".

Periodika omfatter f.eks. aviser, tidsskrifter og årspublikationer (herunder visse publikationer der udsendes regelmæssigt i nye udgaver).

Hvis du ikke allerede har et ISSN, henvender du dig til Det Kgl. Bibliotek via ansøgningsformularen. Hvis dit tidsskrift allerede er udkommet, kan du uploade et eksemplar af tidsskriftets titelside og kolofon (udgiveroplysninger) i formularen herunder. Herefter sender vi ISSN. Hvis titlen på dit tidsskrift ændres, skal ISSN også ændres og dermed også stregkoden.

Ethvert periodikum har sin nøgletitel. Det er sædvanligvis titlen, sådan som den findes på titelsiden, som lægges til grund for nøgletitlen.

Hvis titlen kun består af ord som f.eks. rapport, årbog, skrifter, nyhedsbrev osv., eller er identisk med titlen på en anden publikation, må man tilføje nødvendige kvalifikatorer såsom udgiverens navn, udgivelsesstedet osv. for at skelne disse titler fra hinanden.

I andre tilfælde må man tilføje f.eks. (Online) eller (English ed.) for at skelne mellem to eller flere udgaver med samme titel.

Supplementer tildeles eget ISSN, hvis de har deres egen nummerering, ligesom paralleludgaver af periodika på forskellige sprog.

ISSN er uløseligt knyttet til nøgletitlen, derfor skal et periodikum, som skifter titel, tildeles et nyt ISSN.

Generelt om publikationen

Yderligere oplysninger om publikationen

Om udgiveren

Vi kvitterer for din henvendelse til denne e-mail

Bemærkninger

Eventuelle bemærkninger (maks. 200 anslag).

Upload tidsskriftets titelside og kolofon (udgiveroplysninger)

Personoplysningerne slettes eller anonymiseres løbende, efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Dette kan ske ved at kontakte os. Læs mere i vores privatlivs- og persondatapolitik.

Find tidsskrifter

Tidsskrift.dk

Tidsskriftsbasen tidsskrift.dk på mobil
Tidsskrift.dk giver dig adgang til danske faglige, videnskabelige og kulturelle tidsskrifter i digital fuldtekst.

Bibliotekssystem

Server. Indre med lysende dioder
Her kan du låne bøger, artikler og tidsskrifter. Her finder du også databaser og fysiske og digitale materialer som for eksempel billeder, musikudgivelser, noder, håndskrifter og meget mere.