International Standard Music Number (ISMN)

International Standard Music Number (ISMN) identificerer alle trykte noder. Det danske ISMN kontor er placeret i Det Kgl. Bibliotek.

En bogside med ISMN

Foto: Det Kgl. Bibliotek

Udgiver du noder eller partiturer, kan vi hjælpe dig med at tildele udgivelsen et ISMN. Der sker ved, at du kontakter os.

ISMN (International Standard Music Number) er en talkombination, der bruges til at identificere noder - partitur, stemmer og så videre - uanset om de er til salg, til leje eller til brug uden betaling.

Formålet er at give udgivelsen en unik identitet. Med en unik identitet bliver håndteringen af ​​trykte noder lettere for både forlag, distributører og biblioteker.

International ISMN Agency er ansvarlig for vedligeholdelsen af ISMN systemet, dets standard samt anvendelse.

De nationale/regionale centre sørger for tildeling af forlagsnumre. 

Forlagene administrerer som regel selv titelnumrene ud fra den tildelte kvote.

Vejledning i brug af ISMN finder du på International ISMN Agencys hjemmeside.

Der er en række fordele ved at bruge ISMN. Blandt andet:

 • sikrer hurtig og entydig identifikation
 • forenkler og effektiviserer bestillings- og ekspeditionsprocedurer
 • fremmer brug af stregkoder og andre optisk læsbare varekoder
 • muliggør kommunikation med både interne og eksterne systemer
 • bliver indført i Dansk Musikfortegnelse

 • partiturer
 • lomme-/studiepartiturer
 • klaverpartiturer
 • stemmesæt
 • enkelte stemmer, når de kan erhverves separat
 • antologier
 • multimedia når trykt musik er en del af sættet (indgår i sættet)
 • sangtekster når de er trykt sammen med noderne
 • sangbøger (valgfri)
 • mikroform udgivelser
 • udgivelser på punktskrift (braille)
 • elektroniske publikationer 

 • bøger om musik
 • selvstændige lyd- og videooptagelser
 • serier og andre periodica som helhed

Mere om