Mødepakker og priser

I Den Sorte Diamant tilbyder vi en række mødepakker med forskelligt indhold og til forskellig pris.

Den Sorte Diamant, København. Aftenbillede over kanalen

Foto: Laura Stamer

I Den Sorte Diamant er der mange muligheder for at afholde både hel- og halvdagsmøder med forplejning. 

Møde med forplejning

Heldagsmøde (op til otte timer) med lokaleleje og forplejning koster 775 kr. med moms (pr. person).

Halvdagsmøde (op til fire timer) med lokaleleje og forplejning koster 640 kr. med moms (pr. person).

Her kan du se standardmenu.

Ønsker du ændringer til standardmenuen, skal du kontakte Madkartoteket.

Halvdagsmøde

Booker du et halvdagsmøde i Den Sorte Diamant, skal dit møde være afsluttet senest ved middag kl. 12 eller have opstart fra kl. 12 eller derefter.

Inklusiv i lokalelejen

  • Fri adgang til wifi overalt i Den Sorte Diamant
  • Teknisk assistance ved mødets start (i dagtimerne)
  • Standard AV-udstyr (se nærmere under hvert mødelokale)

Vær opmærksom på, at selve lokalelejen er fritaget for moms, og at nedenstående priser IKKE gælder for:

Tilkøb til lokalelejen

  • Teknisk assistance udover det, der er inkluderet i lokalelejen: 360-480 kr. uden moms per påbegyndt time
  • Leje af pc - hvis ikke egen medbringes: 850 kr. uden moms
  • Ændringer til standardbordopstilling: 500-1.000 kr. uden moms
  • Leje af ekstra lokaler til for eksempel gruppearbejde: 1.100-4.400 kr. (fritaget for moms)

Inspiration til jeres arrangement

Vil du gerne tilbyde dine mødedeltagere et spændende og anderledes indslag undervejs, er der mange muligheder for at tilkøbe forskellige aktiviteter. Vi tilbyder for eksempel private rundvisninger i både den nyere og den ældre del af biblioteket, hvor vi fortæller om arkitekturen, historien, kulturaktiviteterne og bibliotekets arbejde.

Vi har også altid aktuelle udstillinger, som I kan besøge i løbet af dagen, eller I kan vælge at få besøg i mødelokalet af en af vores dygtige kuratorer, der gerne fortæller om den danske kulturarv og alle de skatte, vi gemmer i bibliotekets samlinger.

Kontakt os, så vi sammen kan finde ud af, hvad der passer bedst til dit møde.