Nationalt licenskonsortium

Det Kgl. Bibliotek driver det nationale licenskonsortium, og vi forhandler og administrerer adgange til elektroniske ressourcer som e-tidsskrifter og databaser fra næsten 70 forskellige forlag.

Studerende arbejder i biblioteksrum

Foto: Laura Stamer

I Det Kgl. Biblioteks nationale licenskonsortium arbejder vi med at forhandle og administrere licensaftaler til universiteter og andre videregående uddannelser i Danmark, såvel som til øvrige institutioner og styrelser der tilhører Kulturministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet.

I et vist omfang forhandler og administrerer vi også licensaftaler til styrelser og institutioner tilknyttet øvrige ministerier samt licenser for Regions-og Universitetshospitalerne.

Licensaftalerne

Det nationale licenskonsortium servicerer de videregående uddannelsesinstitutioner i Danmark. Det vil sige universiteter og andre videregående uddannelser, for eksempel professionshøjskoler, erhvervsakademier og de kreative videregående uddannelser. Vi servicerer også offentlige institutioner og forskningsinstitutioner i Danmark som for eksempel Lægemiddelstyrelsen og VIVE. 

I det nationale licenskonsortium betjener vi ikke kommuner, private virksomheder og NGO’er.

Alternative adgange

Mange videnskabelige publikationer findes i dag frit tilgængelige (Open Access, OA) på internettet. Her finder du en oversigt over alternative adgange til artikler, der beskriver særlige muligheder, hvis ikke der er indgået en licensaftale med forlaget.

Licensporteføljen

Indholdet af vores licensportefølje defineres af institutionernes behov og består fortrinsvis af aftaleprodukter i hovedkategorierne elektroniske tidsskrifter, databaser, elektroniske referenceværker og i begrænset omfang e-bøger. Andre relevante produkter, for eksempel elektroniske studie- og forskningsunderstøttende værktøjer kan også omfattes.

Forhandlingerne omfatter således pris, betingelser for brug, open access i henhold til understøttelse af den Nationale Strategi For Open Access samt en række data- og serviceleverancer, blandt andet levering af forbrugsstatistik, titellister, metadata med mere. Engangskøb såsom arkiver, bogpakker og lignende forhandles ikke af det nationale licenskonsortium, men vi står gerne til rådighed i forhold til rådgivning om kontraktvilkår med mere.
 

Læs mere om

SMV adgang til videnskabelig litteratur

Analyse af forskningsbaserede små og mellemstore virksomheders adgang til videnskabelig litteratur – barrierer og muligheder

Samarbejdsaftale om licenser

Her kan du downloade den standard samarbejdsaftale om licenser til digitale informationsressourcer, der skal indgås mellem Det Kgl. Bibliotek og din institution.