Licenser til ungdomsuddannelserne

Ungdomsuddannelsesinstitutioner kan tegne licens til produkter gennem licensservicen. En aftale dækker altid adgang for alle institutionens ungdomsuddannelsesstuderende, undervisere og øvrige ansatte.

Good news

We’re working on an English version of the content you’re supposed to find here.

But we’re not quite done yet, so we hope you’ll be back again in a while.