Basisbetingelser for indeksering

Læs om de grundlæggende betingelser for indeksering af dit tidsskrift i DOAJ.

Hjemmesiden tidsskrift.dk på laptop

Foto: Thomas Søndergaard

Typen af tidsskrifter som kan ansøge

Det er muligt at ansøge om indeksering for ethvert akademisk Open Access-tidsskrift uanset sprog

 • Tidsskrifter skal aktivt publicere forskningsbaseret indhold.
 • Alle forskningsfelter accepteres.
 • Tidsskriftet bør udgive mindst fem forskningsartikler om året.
 • Den primære læsermålgruppe bør være forskere eller praktiserende faggrupper

For nystartede tidsskrifter gælder:

 • Før ansøgning til DOAJ skal et nystartet tidsskrift kunne fremvise en publiceringshistorik for mere end et år eller have udgivet mindst ti artikler.
 • Dette er ud over standardkravet om publicering af mindst fem forskningsartikler om året.

DOAJ's definition af open access

DOAJ accepterer udelukkende Open Access-tidsskrifter.

 • DOAJ definerer Open Access-tidsskrifter som tidsskrifter, hvor ophavsretsindehaveren af et akademisk værk overdrager brugsret til andre gennem en åben licens (Creative Commons eller tilsvarende – for forklaring se punktet ’Licensering’ nedenfor). Den åbne licens muliggør øjeblikkelig fri adgang til værket og tillader enhver bruger at læse, downloade, kopiere, distribuere, printe, søge eller linke til fuldtekst- versioner af artikler, ’crawle’ dem i forbindelse med online-indeksering, omsætte dem til data i software eller bruge dem i enhver lovlig sammenhæng.
 • Tidsskriftet skal fremvise en Open Accesserklæring, som viser at DOAJs definition af Open Access opfyldes.
 • Fuldtekstversioner af alt indhold skal være gratis tilgængelig som Open Access uden forsinkelse.
 • Der må ikke være nogen embargo-perioder.
 • Det accepteres ikke at brugere skal registrere sig for at kunne læse indhold.
 • Det tillades, at der afkræves et beløb for printversionen af et tidsskrift.

Tidsskriftshjemmesider

 • Tidsskriftet skal have sin egen dedikerede URL og hjemmeside, som er mulig at tilgå fra alle lokaliteter.
 • Hjemmesiden skal være letforståelig og let at navigere på.
 • Tidsskriftet bør overholde retningslinjerne beskrevet i ”Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly Publishing”.
 • Hver artikel skal være tilgængelig som en individuel fuldtekstartikel.
 • Der skal være én unik URL per artikel.
 • Formatet skal som minimum være HTML eller PDF.
 • Tidsskrifter som indeholder påtrængende markedsføring vil ikke blive accepteret til indeksering.
 • DOAJ tillader ikke brugen af Impact Factors. Imidlertid anerkender DOAJ, at den eneste officielle Impact Factor er den, som er skabt af Clarivate. Tidsskrifter må ikke vise Impact Factors eller lignende former for ’ranking’ fra nogen andre services.
 • Hjemmesiden behøver ikke være på engelsk. Hvis hjemmesiden er tilgængelig på flere forskellige sprog, skal al information være den samme på alle sprog.

Følgende information om tidsskriftet skal være tilgængelig online og nem at tilgå fra tidsskriftets hjemmeside:

 • Open Accesspolitik
 • Formål og fokus
 • Redaktion (incl. institutionelt tilhørsforhold for alle medlemmer)
 • Forfattervejledning
 • Redaktionsproces (peer-review)
 • Licensbetingelser
 • Betingelser for ophavsret

Forfattergebyrer

 • Hvis et tidsskrift ikke har nogen gebyrer eller takster skal dette også fremgå.
 • Informationen skal omfatte samtlige gebyrer eller takster, som en forfatter kan blive afkrævet fra indsendelse til publicering, herunder: Indsendelsestakst (APC: article processing charge)

Kontaktinformation:

 • Kontaktinformationen skal indeholde et korrekt navn på en kontaktperson samt tidsskriftets e-mailadresse.
 • Det land, som står opført i ansøgningen til DOAJ og på tidsskriftets hjemmeside, skal være landet, hvor udgiveren er registreret og udfører sine forretningsaktiviteter.

ISSN

 • Et tidsskrift skal have mindst et ISSN (International Standard Serial Number), som er registreret og bekræftet på issn.org.
 • ISSN(erne) skal fremgå af hjemmesiden.
 • Tidsskriftets navn i ansøgningen til DOAJ og på tidsskriftets hjemmeside skal være det samme, som er opført på issn.org.

Kvalitetskontrol

Et tidsskrift skal have en redaktør og en redaktionsgruppe.

 • Redaktionsgruppen skal fremgå på hjemmesiden.
 • Navnene og affilieringer på alle redaktører og medlemmer af redaktionsgruppen skal fremgå på hjemmesiden.
 • Hvis tidsskriftet drives af en studenterorganisation, skal den have et ’advisory board’, hvoraf mindst to medlemmer har en ph.d. eller tilsvarende grad.
 • Tidsskriftets redaktionsgruppe bør bestå af mindst fem personer. Det anbefales at samtlige medlemmerne ikke kommer fra den samme institution.
 • Alle artikler skal gennemgå en kvalitetskontrol (peer-review) før publicering.
 • Metoden for peer-review (f.eks. ’blind’ eller ’double blind’ etc.) og detaljerne forbundet hermed skal tydeligt fremgå på hjemmesiden.
 • Det anbefales at benytte en service, som kan identificere og forhindre plagiat, men dette er ikke et krav.
 • Antallet af artikler skrevet af medlemmer af redaktionsgruppen bør minimeres. 
 • Andelen af publiceringer, hvor mindst én af forfatterne er redaktør, medlem af redaktionsgruppen eller reviewer må ikke overstige 20 % af indholdet i tidsskriftets seneste to udgaver.

Licensering

 • Licensbetingelserne for brug og genbrug af det publicerede indhold skal fremgå tydeligt på tidsskriftets hjemmeside.
 • DOAJ anbefaler brugen af Creative Commons-licenser til dette formål (se nedenfor).
 • Hvis Creative Commons-licensering ikke benyttes, bør lignende vilkår og betingelser være gældende. Redegørelsen for sådanne betingelser bør udføres med ekstra omhu.
 • Det anbefales, at informationer om licensering fremgår af eller er indlejret i fuldtekstartikler, men dette er ikke et krav for indeksering i DOAJ.

I forbindelse med Open Access-publicering er Creative Commons-licenser et helt centralt ophavsretsligt værktøj. Med en Creative Commons licens (CC-licens) beholder forfatteren ophavsretten til sit værk, men herudover kan man skræddersy sin ophavsret efter behov, og derved give brugeren af et værk en række friheder i forhold til gældende ophavsret. Creative Commons dækker området mellem fuld ophavsret (‘all rights reserved’) delvis ophavsret (‘some rights reserved’) og en total fraskrivelse af rettigheder til værket (‘public domain’).

Copyright/ophavsret

 • Ophavsretslige betingelser (copyright), som gælder for det publicerede indhold, skal være tydeligt anført og stå separat fra tilsvarende betingelser, som for eksempel gælder for hjemmesiden.
 • Ophavsretslige betingelser må ikke stride imod licensbetingelserne eller betingelser for Open Access-politik.
 • Fuld ophavsret (‘All rights reserved’) er aldrig egnet til Open Access-indhold.

Der kan være specielle regler eller undtagelser for visse typer af tidsskrifter. Disse kan ses på DOAJ's hjemmeside (på engelsk).