Forsiden af Directory of Open Access Journals på telefon

Foto: Thomas Søndergaard

Danske Open Access tidsskrifter og Directory of Open Access Journals

En række universitetsbiblioteker samarbejder med Directory of Open Access Journals på at fremme danske tidsskrifters repræsentation i databasen.

Copenhagen Business School, Aalborg Universitet og Det Kgl. Biblioteks universitetsbiblioteker - Aarhus Universitetsbibliotek, Københavns Universitetsbibliotek og Roskilde Universitetsbibliotek - samarbejder med Directory of Open Access Journals (DOAJ) for at fremme Open Access-tidsskrifter i Danmark. 

Optagelse i DOAJ viser, at dit tidsskrift lever op til en række kriterier, samtidig med at dit tidsskrift opnår øget synlighed.

Hvordan får du dit tidsskrift med?

Ønsker du at få dit tidsskrift indekseret i DOAJ, skal du sikre dig, at det lever op til DOAJs basisbetingelser.

Opfylder dit tidsskrift alle kravene, anbefaler vi, at du læser vores hensigtserklæring, inden du ansøger om at blive optaget.

  Fem gode grunde til at få dit tidsskrift optaget i DOAJ

  Directory of Open Access Journals er en af verdens mest indflydelsesrige Open Access-services og har gjort sig til talsmand for ’best practice’ og høje standarder inden for Open Access.

  Lader I jeres tidsskrift indeksere i DOAJ, opnår det mulighed for større anseelse og en mere fremtrædende position inden for sit felt.

  De grundlæggende kriterier for optagelse i DOAJ er en både accepteret og anerkendt måde at måle, hvorvidt et Open Access-tidsskrift følger standarderne for akademisk publicering.

  Gennem optagelseskriterierne bliver tidsskriftet hjulpet til at tilpasse sig en række etiske og kvalitetsmæssige standarder, som gør det til en mere attraktiv publiceringskanal.

  For at opnå Open Access-fondsstøttemidler er det ofte et krav, at ansøgeren udgiver i tidsskrifter, der er indekserede i DOAJ.

  Indeksering i DOAJ sikrer, at jeres tidsskrift er i overensstemmelse med de gældende regler for flere internationale initiativer.

  Via DOAJ bliver metadata fra tidsskriftsartikler sendt ud til alle større RSS-læsere samt de mange forskningsorganisationer og universitetsbiblioteker, som benytter DOAJs widgets, RSS-feeds, API (Application Programming Interface) og andre services.

  Indeksering i DOAJ øger synligheden i søgemaskiner som Google, og det giver typisk tre gange så høj trafik på et tidsskrifts hjemmeside og øger eksponeringen af det udgivne indhold.

  DOAJ er den største Open Access-tidsskriftsdatabase og indeholder tidsskrifter fra mange forskellige lande.

  DOAJ har opbygget et globalt redaktionsteam via et netværk af ’managing editors’, ambassadører og frivillige, som gør alt for at yde support og støtte lokalt, og som desuden garanterer, at information om de indekserede tidsskrifter bliver vist verden over.

  Læs om de grundlæggende betingelser for optagelse i DOAJs ansøgningsguide.

  Guiden hjælper dig desuden igennem den indledende fase af ansøgningen om at få dit tidsskrift optaget i DOAJ.

  Du skal registrere dig og udfylde en formular med de grundlæggende data på dit tidsskrift.

  Formularen er på engelsk. Har du brug for en dansksproget udgave af  de grundlæggende betingelser, finder du den her.

  Open Access ressourcer

  Tidsskrift.dk

  Tidsskriftsbasen tidsskrift.dk på mobil
  Tidsskrift.dk giver dig adgang til danske faglige, videnskabelige og kulturelle tidsskrifter i digital fuldtekst.