De styrende principper

Læs mere om de styrende principper for Det Kgl. Biblioteks nationale licenskonsortium.

Dette dokument beskriver de grundlæggende principper for Det Kgl. Biblioteks nationale licenskonsortium, hvilke institutionstyper der er berettigede til betjening, og de grundlæggende betingelser for betjeningen.

Dokumentet beskriver desuden de indholdskategorier, der forhandles aftaler for, hvornår og på hvilken måde konsortiet forhandler, samt hvilke generelle mål Det Kgl. Biblioteks nationale licenskonsortium har for sine forhandlinger.

Dokumentet indeholder også en oversigt over Det Kgl. Biblioteks nationale licenskonsortiums øvrige services og afsluttes med årshjul, der med overskrifter og deadlines beskriver årets vigtigste aktiviteter.

Dokumentet revideres efter behov.