Samarbejdsaftale om licensservice

For at kunne tegne licenser til tjenester og produkter gennem vores licensservice for ungdomsuddannelser skal I udfylde og returnere samarbejdsaftalen sammen med et indberetningsskema.

Det Kgl. Biblioteks service er gratis for betjeningsberettigede institutioner. I skal kun betale for de tjenester og produkter, som I vælger at tegne licens til. Betjeningen tager udgangspunkt i en samarbejdsaftale.