Licensservice

Det Kgl. Bibliotek forhandler og administrerer licensaftaler til ungdomsuddannelser og universiteter samt andre videregående uddannelser, institutioner og styrelser.

Elsevier aftale 2021-24

Håndtryk

Det Kgl. Biblioteks nationale licenskonsortium har på vegne af de danske universiteter og øvrige forskningsinstitutioner indgået en fireårig aftale med Elsevier i perioden fra 2021 til 2024.