Tidsskrift.dk

Tidsskrift.dk publicerer faglige, videnskabelige og kulturelle tidsskrifter. Det er gratis for tidsskrifter at blive udgivet på tidsskrift.dk’s platform.

Laptop med portalen tidsskrift.dk

Foto: Thomas Søndergaard

Publicering på tidsskrift.dk

Tidsskrift.dk publicerer faglige, videnskabelige og kulturelle tidsskrifter. Det er gratis for tidsskrifter at blive udgivet på tidsskrift.dk’s platform, men det er en forudsætning at en eller flere af tidsskriftets redaktører er affilieret ved en eller flere af følgende institutionstyper med base i Danmark:

  • Universitet
  • Forskningsprogram ved en forskningsinstitution
  • Institution under Kulturministeriet, f.eks. museum
  • Videnskabeligt selskab og/eller forening med redaktionel tilknytning til dansk universitet
  • Professionshøjskole

Tidsskrifter, der ansøger om optagelse, skal desuden have et videnskabeligt sigte, og de tilknyttede redaktører skal have en videnskabelig tilgang til det redaktionelle arbejde. De udgivne artikler skal ligeledes gennemgå en fagfællebedømmelse eller på anden vis kvalitetssikres.

Det er tilladt for tidsskrifterne at køre med abonnementsordninger, men det er et krav, at alle udgivelser skal være tilgængelige som Open Access efter en embargo-periode på max 6 måneder for sundhedsvidenskab og naturvidenskab og max 12 måneder for samfundsvidenskab og humaniora.

Forud for ansøgning om publicering på tidsskrift.dk skal tidsskriftet have et dansk eller nordisk registreret ISSN, medmindre, at tidsskriftet er nyoprettet og publicerer sin første udgivelse på tidsskrift.dk.

Læs mere om de specifikke ansøgningskrav til publicering på tidsskrift.dk

Open Science

Den åbne adgang til forskningspublikationer (Open Access) udgør en væsentlig del af Open Science, og Det Kgl. Bibliotek tilbyder tidsskrift.dk som publiceringsplatform til tidsskrifter, der ønsker at publicere Open Access.

Udover at supportere tidsskrifterne i brugen af selve platformen, yder Det Kgl. Bibliotek support til tidsskrifterne i Open Access-publiceringspraksis, herunder valg af Creative Commons-licenser og indeksering i Sherpa Romeo og DOAJ m.m.

Systemet bag tidsskrift.dk

Tidsskrift.dk er baseret på softwaren Open Journal Systems (OJS). Softwaren er valgt, da det understøtter tidsskriftsredaktioners redaktionelle arbejde, idet det muliggør udgivelse af tidsskriftet i én samlet arbejdsgang fra indsendelse af artiklen, til fagfællebedømmelse, tilretning og udgivelse. Layout af artikler foregår uden for systemet og skal leve op til læsbarhedskrav.

Når artiklerne udgives, gør systemet det muligt for søgemaskiner som Google Scholar at høste og dele information om artiklerne. Serveren kan håndtere persistente identifikatorer som DOI og ORCID. Data kan desuden eksporteres til referencehåndteringssystemer.

OJS er udviklet af Public Knowledge Project (PKP). PKP udvikler også software til udgivelse af e-bøger og preprints samt software til at høste metadata på internettet. I øjeblikket udgives der ca. 25.000 tidsskrifter og årbøger globalt. Softwaren er open source. Udviklingen koordineres af PKP og foregår i tæt dialog mellem PKP og brugerne i et veludbygget fællesskab.